SloopBouwAdvies

Een bestaand huis kopen, slopen en daarna nieuwbouwen. Het klinkt simpel, maar is het wel economisch verantwoord? Vernietig je niet onnodig kapitaal met de sloop? En kun beter toch niet gaan renoveren in plaats van slopen. Prangende vragen waarop iTX BouwConsult een passend antwoord heeft: Het SloopBouwAdvies. Een verantwoord onderzoek naar de vraag of kopen + slopen + nieuwbouwen verstandig is in vergelijking met kopen + renoveren. Lees er hier meer over.

  Bestaand huis kopen, het alternatief voor nieuwbouwkavel?

  slopen of renoveren?

  Wil je in aanmerking komen voor een nieuwbouw kavel dan laat je, je gewoonlijk inschrijven bij de gemeente. Via loting of prioriteitenlijsten kom je wellicht in aanmerking voor een nieuwbouwkavel. Lukt dat niet of duurt dat wachten te lang dan is het alternatief de project ontwikkelende aannemer met eigen kavels. Op een kavel verkregen via de aannemer of projectontwikkelaar zit bijna altijd een zogenaamde bouwclaim. Je bent verplicht om met die aannemer te bouwen. Kavels verkregen via de gemeente of de aannemer/ontwikkelaar liggen veelal in grootschalige uitbreidingswijken. Niet iedereen weet die grootschaligheid te waarderen.

  In toenemende mate kiezen particuliere opdrachtgevers ervoor om juist een bestaande woning te kopen in een groene en bestaande stadswijk. Na koop wordt dan veelal besloten om de opstallen te slopen. Vervolgens komt er een nieuwbouw woning voor terug. De vraag die iTX hierbij stelt: “is het kopen van een bestaande kavel een economisch verstandige keuze?” Moet je wel slopen of is renoveren een economisch verstandiger keuze?

  Voordelen van een bestaand huis als slooppand

  Een huis in een bestaande wijk kopen heeft als voordeel dat je niet jarenlang in de bouw perikelen zit. Ook is de aanplant van groen duidelijk volgroeid. Verder heeft de wijk zich ontwikkeld. Bij nieuwbouw wijken is het maar afwachten hoe de wijk zich zal vormen. Dat kan positief zijn maar ook negatief. Juist bij bestaande wijken is direct duidelijk hoe over de wijk gedacht wordt, je kunt het zien en beleven, je kunt er doorheen fietsen, wandelen en of autorijden.

  Verdichting is iets dat je bij nieuwe wijken helaas steeds vaker ziet, schaamteloos worden er tot 90 woningen per hectare gebouwd. In Landelijke gebieden is dat slechts 18 woningen per hectare en soms nog lager. Dichte bebouwing betekend dat de huizen letterlijk ‘goot aan goot’ staan. Door de hoge dichtheid, maar ook vanuit een bezuinigingspolitiek van de gemeente is er in nieuwe wijken ook nog eens relatief weinig ruimte voor openbaar groen. Dit in tegenstelling tot juist de oudere woonwijken met lommerrijke lanen.

  Zo bekeken is het kopen en slopen van een bestaand huis met een gunstige vraagprijs in een bestaande wijk zeker geen slechte optie, vermits je zeker weet dat je geen kapitalen vernietigd.

  Wanneer is slopen + nieuwbouw aantrekkelijker dan renoveren?

  Dat laat zich niet zo eenvoudig bepalen. Om die uitspraak te kunnen doen zijn een aantal berekeningen noodzakelijk. Gerekend wordt dan aan de onderliggende waarde, maar ook moet er gerekend worden aan wat de eventuele nieuwbouw gaat kosten. Gelijktijdig is het absoluut noodzakelijk om de mogelijke kapitaalvernietiging goed in beeld te brengen. De vraag of slopen + nieuw bouwen verstandiger is in vergelijken met renoveren volgt dan vanzelf als je al deze verschillende waarden met elkaar in verband brengt. SloopBouwAdvies van iTX BouwConsult heeft deze complexe berekening geheel gevat in een rekenmodel. Daarom zijn wij in staat om een gedegen antwoord te geven op deze complexe vraag.

  Aandachtspunten bij de aankoop van een ‘sloop’ kavel

  Als je op voorhand de intentie hebt om een kavel te kopen en daarna te slopen dan is het goed om bij de aankoop op onderstaande punten voldoende acht te geven.

  Item Opmerkingen
  Ondergrondse tanks Zullen nu wel vrij zijn van olie, maar zijn dan vaak met zand gevuld.
  Asbest Asbest op bijgebouwen, in het hoofdgebouw, vloerbedekking etc. Vraag bij twijfel om een asbestrapportage.
  Bestemmingsplan Als je nieuw wilt bouwen, mag je dan hoger en groter? Vraag naar het vigerende bestemmingsplan.
  Erfdienstbaarheid Zijn er erfdienstbaarheden gevestigd op de kavel?
  Inheemse bomen Staat er voor de toekomstige nieuwbouw een boom in de weg? Navragen of deze zomaar gekapt mag worden.
  Grondgesteldheid Wat is de grondwaterstand, moet er geheid worden?

  Of goed of helemaal niet

  slopen of renoveren?

  Of je pakt de zaken goed aan of helemaal niet dat is het credo van iTX BouwConsult. Zomaar aan een verbouwing beginnen, hier wat doen daar wat doen en 10 jaar later tot de conclusie komen dat er nooit een eind aan komt, moet toch als een zware teleurstelling ervaren worden. Verbouw wordt veel te optimistisch ingeschat. Uit ervaring sprekend weten we je vooraf duidelijk moet hebben wat de verbouwkosten zullen zijn. Die verbouwkosten moet je afzetten tegen de huidige en te verwachte marktwaarde van het te verbouwen huis. Geef je te veel geld uit aan de verbouw, geld dat niet in verhouding staat tot de verwachte marktwaarde van je huis, dan is er eigenlijk maar een verstandig advies, namelijk nieuwbouw. Omdat advies te geven heb je een SloopBouwAdvies van iTX BouwConsult nodig.

  SloopBouwAdvies, wat is het en wat kan ik ermee?

  Bij een SloopBouwAdvies van iTX BouwConsult wordt eerst optie 1: 'Kopen + Slopen + Nieuw bouwen' onderzocht. Vervolgens wordt er gekeken naar optie 2: 'Kopen + Renoveren'. Aan de hand hiervan wordt een advies opgesteld waaruit naar voren komt wat de beste optie is: Kopen + Slopen + Nieuw bouwen of Renoveren. Meer achtergrond informatie valt te lezen in het iTX Paper “Slopen + Nieuw bouwen of Renoveren, is gratis te downloaden via de volgende link: iTX Paper: “Kopen + Slopen + Nieuw bouwen of Renoveren”

  Sloopbouwadvies Toelichting
  Optie 1: Kopen + Slopen + Nieuw bouwen Onderzoek spitst zich toe op de kosten van slopen van het geheel.

  Vervolgens wordt berekend wat de kosten van nieuwbouw zijn. Uitgaande van hetgeen er al stond aangevuld met nieuwe wensen.

  Inclusief alle bijkomende kosten en de bouwkosten plus de aanschaf bestaande woning en sloop ervan leidt tot kostenpost 1.
  Optie 2: Kopen + Renoveren Onderzoek spitst zich toe op de kosten van het renoveren van de bestaande woning. Inclusief de aanschaf van de bestaande woning en verbouwkosten, plus eventuele bijkomende kosten leidt dit tot kostenpost 2.
  Eindafweging Bij de eindafweging worden de kostenposten 1 en 2 tegen elkaar afgewogen. Hierbij wordt gekeken of optie 1 of 2 economisch verantwoord is. Aan de hand van die conclusie volgt dan het eindoordeel of Slopen + Nieuwbouw te verkiezen is boven de keuzen van Renoveren.

  Kosten SloopBouwAdvies

  Het SloopBouwAdvies is er vanaf € 335,-, exclusief btw. Met deze investering heeft u direct meer duidelijkheid op de vraag of Kopen + Slopen + Nieuwbouw economisch verstandiger is in vergelijking met Renoveren.

  SloopBouwAdvies: beter zekerheid vooraf, dan achteraf een teleurstelling.

  Via de knop ‘Vraag nu een SloopBouwAdvies aan kunt u eenvoudig een SloopBouwAdvies aanvragen. Vervolgens nemen wij contact met u op voor het aanvullen van de noodzakelijke gegevens en buigen wij ons over uw probleem.

  Vraag nu een SloopBouwAdvies aan en u hebt op korte termijn een gedegen antwoord in huis. SloopBouwAdvies, daar kun je op bouwen.