Bouwbegeleiding

iTX BouwConsult verzorgt voor u de volledige bouwbegeleiding van particuliere woningbouw. Een zeker en vast gevoel voor iedere opdrachtgever.

Controle over het bouwproces

bouwbegeleiding

Het bouwen van een huis is wat anders dan het ontwerpen ervan. Een architect is tijdens de bouw en beheersing van bouwkosten sterk gericht op vormgeving en in mindere mate op uitvoering. Voor opdrachtgevers die geen zin hebben in “gedoe” tijdens de bouw biedt iTX BouwConsult bouwbegeleiding aan.

Wat kan iTX BouwConsult voor u betekenen

Het begeleiden van een bouwproces vraagt om ervaring, rust en vaderlijk gezag. Voor de particuliere opdrachtgever lijkt een bouw op een complete wanorde. In de praktijk is het bouwproces wel degelijk geordend. Met behulp van iTX BouwConsult als bouwbegeleider kunt u ook die zekerheid en controle houden. Wij bieden veel ervaring in alle bouwprocessen en verzorgen de bouwbegeleiding van onze eigen projecten én die van anderen. Wij voeren de directie op een rustige en doeltreffende wijze, zodat ook jij weet waar je aan toe bent. Zonder dat het een vechtbouw wordt. Wanneer wij een bouwproject begeleiden, zijn wij verantwoordelijk voor de volgende zaken:

iTX BouwConsult Bouwbegeleiding Omschrijving
Bouwvergaderingen Voorzitten van tweewekelijkse bouwvergaderingen op locatie. iTX BouwConsult is daarbij de voorzitter
Bouwnotulen Van de bouwvergaderingen worden bouwnotulen gemaakt. Deze hebben een juridisch karakter. Afspraken worden hierin vastgelegd
Bewaking voortgang Bij iedere bouwvergadering wordt de ingediende planning gecontroleerd. Waar lopen we voor en waar lopen we achter op planning. Wordt de overeengekomen eindoplevering gehaald.
Communicatie Niets is zo belangrijk als de communicatie tussen de uitvoerende partijen, de ontwerpende partijen en de opdrachtgever. Het spreekt voor zich dat iTX BouwConsult tijdens de bouwbegeleiding hierin en leidende rol vervult.
Controle bouwkwaliteit Van iedere zichzelf respecterende aannemer mag je verwachten dat deze een kwalitatief hoogwaardige bouw levert. Echter de praktijk van alle dag is weerbarstiger, daarom is het goed dat iTX BouwConsult over de bouw loopt en kritisch kijkt naar dat wat er gebouwd wordt. Dit aspect is nu helemaal actueel omdat er steeds meer projecten worden gebouwd waar kierdicht bouwen een vereiste is.

Optioneel kan een apart dossier bijgehouden worden van geconstateerde gebreken en voorgestelde oplossingen. Hetzelfde geld voor het actief verzamelen van productdocumentatie van gebruikte materialen in de bouw.
Controle meer -en minderwerk Aannemers zijn er makkelijk in om tijdens de bouw extra werkzaamheden uit te voeren. Echter ze vergeten daarbij vrijwel altijd te vermelden dat het meerwerk is. iTX BouwConsult ziet erop toe dat tijdens de bouw het meer- en minderwerk onder controle blijft. Ook vraagt iTX BouwConsult aan de aannemer om vooraf een begroting in te dienen voor wat in zijn ogen meerwerk is. Na akkoord van iTX BouwConsult kan dan met de uitvoering van het meerwerk begonnen worden.
Bewaking bouwkwaliteit Niet alleen de bewaking van de bouwkwaliteit speelt een rol tijdens de bouwbegeleiding, ook voorkomen dat het bouwbudget ongecontroleerd overschreden wordt vormt een belangrijk element in onze dienstverlening. Wanneer jij aan het begin van je bouwproject een budget hebt vastgesteld, wil je daar niet overheen gaan. In een begroting zitten vaak ongewenste onzekerheden. iTX BouwConsult controleert die aannemersbegroting.
Vooropleveren Bij de vooroplevering loopt iTX BouwConsult samen met de aannemer en eventueel de opdrachtgever door de bouw en worden de punten aangewezen die nog aandacht behoeven
Eindoplevering Bij de eindoplevering wordt een opname gemaakt in de vorm van een proces-verbaal van alle tekortkomingen in de bouw. In voorkomende gevallen wordt er een waarde aan deze tekortkomingen gehangen om zo de som te bepalen die achtergehouden wordt op de eindbetaling aan de aannemer. Bij de eindoplevering wordt het gebouw formeel overgedragen van aannemer naar opdrachtgever. De opdrachtgever dient dan alle noodzakelijke verzekering voor zijn pand geregeld te hebben.
Nazorg In veel projecten ijlt het project nog even na omdat de opleverpunten nog afgehandeld moeten worden. iTX BouwConsult stuurt waar nodig bij om de aannemer bij de les te houden.

Wij helpen u graag!

iTX BouwConsult heeft door haar jarenlange ervaring kijk op de zaak. Wij bieden een objectieve kijk en stellen het succes van uw project voorop. Doordat wij een onafhankelijke partij zijn, kunnen we de aannemer en de onderaannemers aansturen en laten samenwerken om van uw project iets moois te maken, zonder dat daar slapeloze nachten voor nodig zijn. Een offerte maken voor bouwbegeleiding is maatwerk. Eerst willen wij kennis maken met u als opdrachtgever. Vinden we allebei de klik dan volgt er een passende offerte. Maak dan nu een vrijblijvende afspraak.

Ben je van plan om te beginnen aan een eigen bouwproject? Maak dan nu een vrijblijvende afspraak.