Wat kost een kavel?

Wat kost een kavel voor een nieuwbouw huis in Nederland? En wat is de gemiddelde prijs van bouwgrond ? Op internet is hierover weinig informatie te vinden. iTX BouwConsult heeft het voor u uitgezocht, voor heel Nederland en per provincie. Ondanks onze inspanning blijven het indicatieve cijfers. Kavelprijzen kunnen binnen een regio sterk variëren. In ons onderzoek zijn de grotere steden buiten beschouwing gelaten.

  Kavelprijzen in Nederland

  prijs voor een kavel

  Internet is geduldig maar merkwaardig genoeg is er over kavelprijzen weinig te vinden. Ze kunnen niet bij officiële instanties zoals het centraal bureau voor de statistiek (CBS) opgevraagd worden. iTX BouwConsult heeft echter zelf bij meer dan 400 Nederlandse gemeenten de kavelprijzen opgevraagd, aangevuld met andere beschikbare bronnen. Per provincie hebben we de gemiddelde kavelprijzen voor u berekend.

  Kavelprijzen variëren sterk per provincie. De hier getoonde prijzen zijn gemiddelde prijzen. Ook binnen de provincies variëren de prijzen sterk. Sommige populaire plaatsen kennen een veel hogere kavelprijs dan wat hier genoemd is. De minder gewilde woonplaatsen echter kunnen een fors lagere grondprijs vertonen.

  Provincie Kavelprijs excl. btw Kavelprijs incl. btw
  Groningen € 138,- € 165,-
  Friesland € 192,- € 229,-
  Drenthe € 170,- € 203,-
  Overijssel € 264,- € 314,-
  Gelderland € 318,- € 378,-
  Utrecht € 453,- € 539,-
  Flevoland € 264,- € 314,-
  Noord-Holland € 466,- € 555,-
  Zuid-Holland € 447,- € 532,-
  Noord-Brabant € 320,- € 381,-
  Zeeland € 231,- € 275,-
  Limburg € 197,- € 235,-
  Prijspeil 2019, Bron:iTX BouwConsult

  Variabele grondprijs

  Gemeente hanteren een vaste uitgifte prijs voor nieuwbouwkavels. Waarbij de prijs vaak exclusief btw genoemd wordt. De kavelprijs per vierkante meter heeft betrekking op een gemiddelde bouwkavel. Meestal 400 a 600 m2. Naarmate de bouwkavel groter wordt daalt de kavel prijs volgens een staffel. Deze staffel wordt per gemeente vastgesteld. Boven de 2.000 á 2.500 m2 wordt het meerdere aan grond verkocht tegen tuingrond of agrarische grond. De prijzen variëren tussen de € 5,- per m2 tot € 20,- per m2.

  Kavelgrootte Prijs per m2 in voorbeeld gemeente
  tot 650 m2 € 300,-
  650 tot 1000 m2 € 250,-
  1000 tot 1500 m2 € 150,-
  1500 tot 2000 m2 € 75,-
  2000 tot 2500 m2 € 10,-
  Prijspeil 2016, Bron: iTX BouwConsult

  In het volgende rekenvoorbeeld laten we zien hoe in een willekeurige gemeente deze staffel verloopt. Stel u wilt een kavel kopen van 1750 m2 in een deze gemeente. De gemeenteraad heeft in haar gronduitgifte beleid vastgesteld dat de eerste 650 m2 gezien moet worden als een volle kavel tegen de vaste uitgifteprijs. De daarop volgende 350 m2 is de prijs verminderd met € 50,- , de daarop volgende 500 meter wordt voor de helft van de uitgifteprijs verkocht en de resterende 250 m2 tegen weer de helft. Zo ontstaat een gestaffelde kavelprijs.

  Rekenvoorbeeld Kavel van 1750 m2  
  De eerste 650 m2 € 300,- x 650 m2 € 195.000,-
  van 650 tot 1000 m2 = 350 m2 € 250,- x 350 m2 € 87.500,-
  van 1000 tot 1500 m2 = 500 m2 € 150,- x 500 m2 € 75.000,-
  van 1500 tot 1750 m2 = 250 m2 € 75,- x 250 m2 € 18.750,-
  Totaal kavel van 1750 m2   € 376.250,-
  Prijspeil 2016, Bron: iTX BouwConsult

  Kavelprijzen staan onder druk

  Op een aantal plaatsen in Nederland staan de uitgifteprijzen van grondstukken sterk onder druk. De grote bouwcrises gecombineerd met de dalende huizenprijzen leiden ertoe dat gemeente nauwelijks nog bouwgrond uitgeven. Sommige gemeente verlagen daarom de kavelprijzen. Andere kiezen voor het stabiliseren van de uitgifte prijs, de jaarlijkse inflatie correctie blijft achterwege. Hierdoor vind feitelijk ook een verlaging van de kavelprijs plaats. Het is moeilijk in te schatten of de grondprijzen de komende jaren zullen dalen. In veel gemeenten is de toekomstige opbrengst van kavels al min of meer uitgegeven. Het verlagen van de kavelprijs leidt direct tot een verlies. De gemeentelijke begroting houdt een verstandig uitgifte beleid, lees lagere grondprijzen, min of meer in een houtgreep. De verwachting van iTX BouwConsult is dat de kavelprijzen de bodem nu wel bereikt hebben.

  Vrije kavels en aannemergebonden kavels

  De prijs van een bouwkavel zit vaak geïntegreerd in de koopsom van het huis. Zeker als de aannemer het grondstuk in zijn bezit heeft. Zogenaamde aannemergebonden kavels of een bouwkavel met bouwclaim. Het is moeilijk om de grondprijs bij een aannemergebonden kavel boven water te krijgen. Het belang van de aannemer om de prijzen apart te presenteren is er niet. Indien de prijs in de woning verweven is met de kavel dan is moeilijk vast te stellen wat elke component apart kost. Een diepgaand onderzoek naar wat de feitelijke bouwkosten van het huis zijn is mogelijk met behulp van een door iTX BouwConsult gemaakte bouwkostenbegroting.

  prijs voor een kavel

  Toekomstige huizenkopers hebben een duidelijk andere wens over bouwkavels dan dat wat de markt biedt. Het merendeel van de bouwkavels wordt aangeboden met een bouwclaim. De particulier echter zoekt veel liever een vrije kavel. Bij een vrije kavel zoek ja na aanschaf van het grondstuk zelf een aannemer. De gedwongen nering blijft dan achterwege.

  De overheid heeft gemeente gestimuleerd om minimaal 30 % van de kavels vrij uitgeefbaar te maken. Helaas hebben veel gemeenten daar laks op gereageerd. Liever zaken doen met 1 projectontwikkelaar of ontwikkelende aannemer dan de eigen woningbouwende bewoners het naar de zin te maken. Gemakkelijk maar wel ten nadele van de vrij uitgeefbare kavels en tegen de wens van de meerderheid van particuliere opdrachtgevers. De kopersstaking van de afgelopen jaren duid erop dat de koper weer koning is.

  Koop je een kavel met bouwclaim, probeer dan toch duidelijkheid te krijgen over de prijs van de kavel en de bouwprijs van het huis. Accepteer dat de feitelijke grondprijs hoger is dan bijvoorbeeld de uitgifte prijs van de gemeenten. Daarmee bereik je dat de bouwprijs van het huis via een open begroting loopt. De hogere prijs die je betaald aan de aannemer voor de kavel ligt vaak aan het risico dat de aannemer voorafgaande aan de verkoop gelopen heeft. iTX BouwConsult kan je helpen in dit traject om meer duidelijkheid te krijgen.

  Nieuw!: Kavelservice

  Je bent in het bezit van een of meerdere kavels waar een nieuwbouwhuis op mag komen. Je wilt deze verkopen maar de kopers hebben nauwelijks een idee wat er op die kavel mogelijk is. iTX BouwConsult is bereid, onder voorwaarden, om voor u een Artist Impressie te maken van een huis dat op uw kavel past. Samen met u en in overeenstemming met het vigerend bestemmingsplan maken wij u een passend ontwerp op maat. Op deze wijze ben je veel beter in staat om de kavel te verkopen. U krijgt ook de unieke mogelijkheid om op onze site te adverteren. Vanaf oktober 2014 biedt iTX BouwConsult de mogelijkheid om uw bouwkavel op onze iTX BouwConsult website te presenteren. Vraag naar onze voorwaarden en mogelijkheden voor de Kavelservice.

  Op zoek naar een kavel

  Kavels vind je onder andere op Funda.nl. Er zijn ook diverse sites waar kavels worden aangeboden. Vaak is het onduidelijk of die kavel daadwerkelijk door die site aangeboden wordt of dat de website als een doorgeef luik dient. Kun je geen passende kavel vinden? Kijk eens naar een bestaand huis en overweeg sloop. iTX BouwConsult heeft een programma ontwikkeld om een duidelijke uitspraak te doen over slopen en nieuwbouwen of verbouwen. In het geval je een bestaand huis koopt met de voor opgezette bedoeling om het te slopen dan is het zaak om eerst te berekenen wat de kapitaal vernietiging is bij sloop. Een SloopBouwAdvies van iTX BouwConsult geeft hier duidelijkheid. Download hier de iTX Paper ‘Slopen'.

  Wil je meer weten over wat iTX BouwConsult voor jou kan betekenen, vraag hier meer informatie aan of stel je vraag.