Nieuws

Toon nieuwsberichten:

Okt 2019 - Bouwen in het westen of toch elders?

De Randstad is booming. Het kleine beetje nog aanwezige groen verdwijnt in hoog tempo, om plaats te maken voor woningen, wegen, kantoren en industrie. Om het groen toch weer teug te krijgen worden groene daken geadviseerd. Een doekje voor het bloeden. Kan het anders? Ja! zegt iTX BouwConsult. Waar in Amsterdam de prijzen de pan uit rijzen is in Delfzijl een gebrek aan woningzoekenden. Er is een overschot aan betaalbare woningen en er is daarnaast ruimte genoeg. Ook Den Helder zou best meer bewoners kunnen gebruiken. Het blijven zoeken naar bebouwingsmogelijkheden in de Randstad is onverstandig, de behoefte aan woningen kan daar niet opgelost worden. De gemeenten, de provincies en het Rijk zouden weer moeten denken als ir. C. Lely. De Afsluitdijk getuigde van een grootse visie. 

Terug naar het heden. Het ontbreken van snelle verbindingen naar plaatsen als Den Helder en Delfzijl maakt dat de druk op de Randstad te hoog is en in die regio's veel te laag. Een Hyperloop, of een snelle treinverbinding zoals we die in Japan kennen ontsluit dit soort rurale gebieden. Daarbij kan natuurlijk gebruik worden gemaakt van de Afsluitdijk. Het ontlast de Randstad en ontwikkeld Nederland veel meer in de breedte. Wie Europees denkt en daarnaar wil handelen, zorgt dat de snelle verbinding doorgetrokken wordt via Bremerhaven naar Hamburg. Dit lost niet alleen ons woningtekort op maar het maakt ook de weg vrij voor een Europese ambitie. 


Okt 2019 - Bouwprijzen stijgen verder

Het woningtekort loopt in Nederland verder op. De beschikbare bouwkavels nemen gestaag verder af. Ontwikkelingen van nieuwbouwlocaties worden vertraagd door tal van bezwaren. Van het stikstof probleem tot bezorgde burgers die hun gelijk halen bij de Raad van State. Om het plaatje compleet te maken is er een groeiend tekort aan vakmensen in de bouw met als gevolg forse loonstijgingen. 

Er zijn mensen in Nederland die verbaast staan te kijken dat de huizenprijzen de pan uit rijzen. iTX BouwConsult ziet steeds meer dat Nederland een (zeer) aantrekkelijk land is om in te wonen en daar hangt een prijs aan. Die prijs vertaald zich in steeds duurdere woningen.

De bouwprijzen stijgen ook doordat woningen steeds beter geïsoleerd worden en de techniek geavanceerder wordt. Naast de bouwprijs stijgt ook de grondprijs. Tegenover al deze stijgingen staat helaas nauwelijks een loonstijging bij de werkenden in Nederland. Helaas is er voorlopig geen enkel zicht op een andere trend dan de stijgende.


Apr 2017 - Het gaat weer goed met de bouwsector

Na jaren van slechte economische omstandigheden, ontslagrondes en vele faillissementen in de bouwsector, is het nu het omgekeerde. Aannemers hebben goed gevulde orderportefeuilles. Toeleveranciers moeten steeds vaker melden dat de levertijden toenemen. Helaas ontvangen wij nu ook steeds vaker brieven en mails waarin forse prijsverhogingen worden aangekondigd. Het kan zo verkeren.

Wat betekend dit nu concreet voor de opdrachtgevers?

Ten eerste is de onderhandelingsbereidheid bij de aannemerij voorlopig even op een laag pitje gezet. Er wordt niet meer tegen elke prijs gebouwd. De aannemerij stelt de winstgevendheid weer zeker. Dat wil niet zeggen dat er geen concurrentie meer is, maar aannemers hebben wel een veel betere onderhandelingspositie. 

Ten tweede zien we dat het in bepaalde delen van het land moeilijk is om een aannemer te vinden. Veel aannemers zitten qua personeel nog in de crises modus, de orderportefeuille is dan snel vol. Snel personeel aannemen lukt moeizaam, maar de meeste aannemers hebben de crisis jaren nog vers in het geheugen en proberen personeelsuitbreiding voor zich uit te schuiven. 

En ten derde valt op dat in hoog tempo de beschikbare bouwkavels worden bebouwd. Zet dat af tegen het stringente beleid van de overheden om minder bouwprojecten te initiëren en zie daar het recept voor een dreigend tekort aan goede bouwkavels.

Het is in de bouw hard hollen of stilstaan. dat is de moraal die we nu kunnen trekken. iTX BouwConsult gaat er van uit dat de bouwprijzen het komend jaar verder zullen stijgen. Ook zullen gemeenten, na jaren van terughoudendheid, de kavelprijzen weer gaan verhogen. Er is veel voor te zeggen om nu snel door te pakken, goedkoper als nu zal het voorlopig niet gaan worden.