Welstandsvrij bouwen

In hoog tempo worden er grote uitbreidingsgebieden ontwikkeld waar een zogenaamd welstandsvrij regiem heerst. Hoe was het vroeger en wat zijn voor- en nadelen van welstandsvrij bouwen.

Ontwerp Woning Elahuizen

De welstand

Nederland is een merkwaardig land. Al sinds mensenheugenis worden architecten verplicht om hun ontwerpen voor te leggen aan club van deskundige, vaak ook (concurrerende) architecten maar ook bewoners van de gemeente. Dit gremium van deskundigen wordt de welstand genoemd.

Het oordeel van deze deskundigen was soms goed, maar ook vaak niet te volgen voor indieners van bouwplannen. De objectiviteit bleek vaak ver te zoeken.Dit resulteerde in veel onvrede en klachtenprocedures over de inzet van de welstand.

Maar gelijktijdig zorgde diezelfde welstand er wel voor dat bouwplannen van aannemers en particulieren, waar zonder een architect gewerkt werd, verbeterd werden.

Het beeldkwaliteitsplan.

Om de willekeur en de onvrede van de welstand te beperken is door de overheid besloten om te werken met zogenaamde beeldkwaliteitsplannen. In deze plannen wordt per uitbreidingsgebied de beelden vastgelegd die nagestreefd dienen te worden. Het is tevens de leidraad die de welstand zelf dient te hanteren bij haar beoordeling van bouwplannen. Helemaal top zal je denken. Helaas niet. De beeldkwaliteitsplannen zijn merendeels een verzameling van zogenaamde referentiebeelden geworden. Een statische opsomming. Deze referentiebeelden zouden als een steun moeten dienen. Maar ze worden veel meer gebruikt om ontwerpers er op te wijzen dat het er zo uit moet zien. Het beperkt de creativiteit van de ontwerper onnodig.

Ook beeldkwaliteitsplannen leiden tot onvrede bij de burger, het voelt te veel als een knellend maatpak.

Rol van de architect

Wij zien steeds meer dat de rol van de architect teruggedrongen wordt bij de ontwikkeling van bouwplannen. De architect krijgt een beperktere rol toebedeelt of wordt geheel overgeslagen. Bouwkundig tekenaars, aannemers en andere niet geschoolde ontwerpers vervullen dan de taak om een schetsontwerp te maken. Ondanks dat het bouwen van een woning een kapitaalsintensieve investering is, beknibbelen veel partijen op de inzet van deskundige ontwerpers, lees architecten. Dat is jammer maar wel een feit.

Met het beeldkwaliteitsplan en de welstand is er nog enigszins controle. Maar ook dat zien we dus in toenemende mate verdwijnen, de opkomt van welstandsvrij bouwen is daar het resultaat van. Vrijheid blijheid.

Bouwplancheck

Maar wie kijkt dan nog naar een ontwerp?

Hoe zeer ook vervloekt, de welstand was een soort van instrument om nog enig commentaar op een bouwplan te geven. Dat verdwijnt dus in hoog tempo en dat is op zijn minst zorgwekkend. Bedenk dat het ontwerpen van een huis een enorme investering vraagt, die voor velen van ons maar eens in het leven gedaan zal worden. Waarom zou je daar gemakzuchtig over willen doen?

Het wegvallen van een controlerende overheid in het algemeen en een welstand in het bijzonder maakt de kans op grove fouten fors groter. iTX BouwConsult stelt daar voor in de plaats de onafhankelijke BouwPlanCheck. Met de BouwPlanCheck wordt geborgd dat deskundigen met een kritische blik het ontwerp nog eens grondig bestuderen. De BouwPlanCheck helpt onnodige fouten te voorkomen. Fouten die, als je ze later wilt herstellen kapitalen met geld kosten. Lees hier meer over de onafhankelijke BouwPlanCheck.

Kies voor ondersteuning van iTX BouwConsult

Wil je meer dan alleen maar een onafhankelijke BouwPlan Check, kies dan voor de professionele ondersteuning door de architecten van iTX BouwConsult. Een deskundige helpt je bij het realiseren van je droomhuis. Van ontwerp tot realisatie. Vraag een gratis en vrijblijvend gesprek aan. Onder het genot van een kopje koffie bespreken we de mogelijkheden die iTX BouwConsult in jullie specifieke situatie kan bieden.