De Onafhankelijke BouwPlan Check

Met de onafhankelijke BouwPlan Check geef je je bouwplannen een extra check voordat je echt gaat bouwen.

  Bouwen kost geld

  Het bouwen van een huis is een zeer kapitaalintensieve aangelegenheid. Voor vele particuliere opdrachtgevers een gebeurtenis die ze maar eens in hun leven zullen meemaken. Nagenoeg alle particulieren zijn meer leek dan deskundige als het gaat om bouwen. Of het nu de mores van de bouw is, kennis van bouwkosten, kennis van bouwmaterialen, noem het maar op, de opdrachtgever heeft vaak een grote kennisachterstand.

  Een geslaagde bouw kan alleen met een solide ontwerp. Als het om ontwerpen gaat duikt de opdrachtgever een onvermoed complex proces in. Of dit nu gebeurt met een architect, ontwerper, bouwkundig tekenaar of aannemer. In dergelijke complexe processen ben je volledig afhankelijk van je adviseur. En juist in dat voorbereidende traject wordt van de opdrachtgever keer op keer veel gevraagd. En dat alles met beperkte kennis van zaken. Dat klinkt eng en het is ook eng. Voorkomen is beter dan genezen, vandaar dat iTX bouwconsult de BouwPlan Check heeft ontwikkeld. U wordt voor een groot deel ontzorgt, en kunt al in een vroeg stadium mogelijke fouten of problemen uit het ontwerp halen.

  Bedrijfsblindheid bij het ontwerpen

  Een ontwerp maken is, zoals gezegd, een complex proces. Van een schetsje groeit het plan naar wat uiteindelijk het definitieve ontwerp genoemd kan worden. Als opdrachtgever zit je erbovenop, dat geld ook voor de ontwerpende partij. Na weken en soms maanden ontwikkeld het bouwplan zich steeds verder. Het wordt ook steeds moeilijker om de plannen aan te passen. Ongemerkt sluipen er zaken in het ontwerp die je achteraf liever niet zo gehad had. Zelf weet je geen oplossing en de ontwerper draagt deze veelal niet aan.

  Als ontwerper en opdrachtgever zo lang met elkaar optrekken ontstaat er, zoals wij dat bij iTX BouwConsult noemen, een blinde vlek op de tekening. Fouten worden niet meer opgemerkt. Het staat wel getekend, maar noch de ontwerper noch de opdrachtgever ziet het, of wil het niet zien.

  Standaardplannetje van de aannemerij

  De aannemerij en projectontwikkelaars werken heel vaak met standaard ladenplannen of woningen uit een brochure. Het wordt de opdrachtgever voorgeschoteld alsof het de waarheid is. Ook hier wordt gewerkt met tekeningen en op die tekeningen worden vaak kleine wijzigingen aangebracht. De aannemers pareren vervelende vragen van opdrachtgevers met de dooddoener: “Ja we kunnen het wel wijzigen, maar wij doen dit al jaren zo en hebben nooit enige klacht gehoord”. Klinkt mooi, maar kies liever voor je eigen kompas. De aannemer heeft geen zin in een proces waar de tekening een paar keer heen en weer gaat en gewijzigd wordt. “Dat kost geld”. Als opdrachtgever klinkt dat niet goed. Waar je voor komt, is dat er een goed en gedegen plan ligt. Gelijktijdig ben je leek en mis je de juiste argumenten om ertegenin te gaan, laat staan oplossingen voor de gesignaleerde problemen. Juist hier kun je de onafhankelijke BouwPlan Check van iTX BouwConsult inzetten.

  Slechts een deel van de opdrachtgevers kan een tekening lezen

  blauwdruk tekening

  Naast fouten die door ontwerpers gemaakt worden, is er ook nog eens sprake van ‘tekening-lees-blindheid’. Ontwerpen gaat via tekeningen. De moderne tijd maakt het mogelijk om veel via 3D te doen, maar de overheersende trend is nog steeds dat de communicatie via de platte 2D tekeningen verloopt. Onbekend is dat veel opdrachtgevers een tekening helemaal niet goed kunnen ‘lezen’. Ze zeggen 'ja' tegen een bouwtekening die ze nauwelijks begrijpen.

  Slechts een heel klein deel van de opdrachtgevers heeft het ruimtelijk inzicht om te visualiseren wat er getekend staat en hoe dat er in de werkelijkheid uitziet. Met andere woorden, de grote meerderheid van de opdrachtgevers slikt dat wat er getekend is als zoete koek. Ze nemen dat wat er getekend is zomaar voor waar aan, zonder ook maar iets te controleren. En hier beginnen de echte problemen pas. Voorkom die problemen met de onafhankelijke BouwPlan Check.

  Een tekening kan makkelijk veranderen, een gebouwd huis niet

  Wat op tekening aan fouten niet ontdekt wordt zal in de praktijk door nijvere bouwvakkers worden gerealiseerd. Met beton, met gemetselde stenen en vastgetimmerde balken. Daar waar het potlood en papier nog geduldig waren is de gebouwde woning zo inflexibel als een rots. Alles wat er aan fouten op tekening stonden worden gerealiseerd, tot in lengte van jaren en soms zelfs eeuwen. Natuurlijk, verbouwen kan altijd, maar de kosten van een corrigerende verbouwing weegt in geen velden of wegen op tegen de geringe kosten van een onafhankelijke BouwPlan Check op je ontwerp.

  Kijken vanaf de zijlijn

  Als iTX BouwConsult zien wij jaarlijks veel bouwplannen de revue passeren. Wij verbazen ons erover dat er in die bouwplannen zoveel ‘foutjes’ zitten. Met ‘foutjes’ bedoelen wij kleine zaken die je liever wilt vermijden, maar we zien soms ook echt grote fouten. Ook valt op dat er niet altijd logisch en praktisch nagedacht wordt. Laat staan dat er gekeken wordt naar onderhoud van woningen.

  In de architectuur zien wij dwaze oplossingen waarvan de praktijk bewezen heeft dat het niet werkt. Of zogenaamde onvoldragen architectuur. Met onvoldragen bedoelen wij dat de architect zich er wel heel vlot van heeft afgemaakt. Met een beetje meer inzet van de architect was het wel een mooi ontwerp geworden.

  Waar komen nu al deze foutjes vandaan? Kunnen de architecten niet ontwerpen? Letten opdrachtgevers niet op? Als toeschouwer aan de zijlijn kijken onze controlerende architecten onbevangen naar de ontwerpen. Niet gehinderd door enige voorgeschiedenis, geen angst om iets te zeggen. Met de onafhankelijke BouwPlan Check kunnen wij net dat verschil maken. Wij zijn niet bedrijfsblind geworden omdat wij weken achtereen aan een ontwerp gewerkt hebben. Onze onafhankelijke BouwPlan Check kijkt juist met een frisse en intens kritische blik naar de ontwerpen. En dat betaalt zich uit.

  Architect, ontwerper, bouwkundig tekenaar, aannemer

  Door wie worden nu huisontwerpen gemaakt? Een architect is een geschoolde vakman die in de breedste zin des woords is opgeleid om ontwerpen te maken. Dat kan via de technische universiteit of via de academie van bouwkunst. Tegenover de vakman architect staat tegenwoordig een leger van ontwerpers die in staat zijn om een ontwerp te maken, maar de brede opleiding van de architect missen. Daarnaast zien wij in toenemende mate aannemers, of in hun dienst optredende bouwkundige tekenaars die snel een plannetje in elkaar knutselen. Bij de laatste groep is het veelal een bestaand plan dat ‘even’ aangepast wordt op de wensen van de opdrachtgever.

  Binnen iTX BouwConsult verbaast het ons niet dat er veel woningontwerpen eenvoudigweg onvoldoende zijn. Gemaakt door onvoldoende gekwalificeerde ontwerpers of aangestuurd door leidinggevenden die vinden dat het ontwerpproces niet te lang moet duren. Ze komen ermee weg, omdat de opdrachtgever in zijn onwetendheid denkt dat het goed zit, dat er een goed plan uit de bus komt. Helaas, en dan te bedenken dat met het bouwen van een huis niet zelden tonnen gemoeid zijn.

  Voorkom problemen met de ontwerper

  tekening aanpassen

  In het ontwerp zijn de meeste fouten die ontstaan toe te wijzen aan de architect of de ontwerper. De grote valkuil bij architecten is dat ze doorschieten in de esthetische vormgeving. Daarbij uit het oog verliezend dat niet zij, maar u als opdrachtgever de bewoner bent van het huis waar u voor betaald.

  Architecten zijn per definitie eigenwijs, dat is tegelijk een kwaliteit, als een bron van ergernis en problemen. Het is moeilijk om als leek een weerwoord te hebben tegenover een architect. De architect plaatst zichzelf gemakkelijk op een voetstuk waardoor belangrijke informatieuitwisseling met de opdrachtgever nauwelijks of helemaal niet plaats vind. Juist met een onafhankelijke BouwPlan Check heb je een instrument in handen, waarmee jij de architect weer op het goede spoor kunt brengen.

  De onafhankelijke BouwPlan Check is een instrument om de architect of ontwerper te prikkelen, of nog beter te stimuleren om het maximaal haalbare voor de opdrachtgever uit het ontwerp te halen. Het kan voorkomen dat de architect het als vervelend ervaart dat een deskundige partij aan de zijlijn een beoordeling geeft, bel in dat geval iTX BouwConsult, dan bekijken wij in hoeverre het mogelijk is om de architect op zijn dwalingen terug te laten komen.

  Check, check en nog eens check

  Ook al heb je een blind vertrouwen in je ontwerper, geloof je heilig dat het wel goed zit met je woningontwerp dan nog blijft gelden dat het credo: “Check, check en dubbel check” recht overeind blijft. Juist omdat het bouwen van een huis gepaard gaat met torenhoge bouwkosten, is het noodzakelijk dat je een BouwPlan Check van iTX BouwConsult aanvraagt. De geringe kosten van de BouwPlan Check staan in geen enkel verhouding tot de immense investering van de bouw van een woning.

  Beste moment voor de BouwPlan Check

  Het beste moment voor de BouwPlan Check is vóór het indienen van de omgevingsvergunning. Wacht je tot na het indienen, dan loop je het risico dat de omgevingsvergunning gewijzigd moet worden, en dat kan consequenties hebben voor je leges. Wacht je nog langer dan zullen de kosten om te wijzigen alleen maar groter worden. Direct nadat je klaar bent met het definitieve ontwerp is het ideale moment om de BouwPlan Check uit te laten voeren.

  Welstandsvrij

  Welstandsvrij is een zegen en een vloek tegelijk. Vrijheid moet gekoesterd worden maar er kijkt dan ook helemaal niemand meer naar je bouwplan. Lees hier meer over welstandsvrij bouwen.

  Fouten worden baalkosten

  Kun je zonder een onafhankelijke BouwPlan Check? Nee! Een BouwPlan Check wordt uitgevoerd voordat een bouwwerk wordt gerealiseerd. Dat maakt het nog mogelijk dat je tijdig kunt bijsturen. Als er nog geen stenen gestapeld zijn dan heb je het over wijzigen, ben je eenmaal aan het bouwen en moet er nog wat aan het plan aangepast worden dan heb je het over baalkosten.

  Onderdelen van de BouwPlan Check

  Waar bestaat een BouwPlan Check uit. Onderstaand een greep uit de controles die wij uitvoeren op een ingediend bouwplan.

  Check op Toelichting
  Check op logische indeling van de plattegronden Op basis van ervaring van onze deskundige.
  Check op praktische zaken Zoals: plaatsing van kasten, grote meubels e.d.
  Check op maatvoering van ruimte Zijn de gekozen afmetingen juist voor de gekozen ruimtefunctie.
  Check op indeling van ruimten Liggen de ruimten goed ten opzichte van elkaar.
  Check op levensloopbestendig Is de woning goed te gebruiken op oudere leeftijd, of makkelijk hierop aan te passen.
  Check op draairichting van deuren Is het allemaal wel zo logisch.
  Check op bouwkundige detaillering Een foutje schuilt in een klein hoekje, voorkomen is beter dan genezen.
  Check op hoogte lijnen Met name bij trappen en schuine kappen.
  Check op architectuur Onze architecten bekijken de gevels en geven daar waar nodig opbouwende adviezen.
  Check op onderhoud Is alles wel goed bereikbaar als straks de woning onderhouden moet worden.
  Check op zaken die onze deskundigen nog verder opvallen

  De BouwPlan Check wordt u als een helder geschreven pdf rapport gepresenteerd.

  In vier stappen een BouwPlan Check

  1

  Vul het algemene formulier in.

  2

  Mail je tekeningen naar info@itx-bouwconsult.nl

  3

  iTX BouwConsult stuurt je een vrijblijvende offerte

  4

  Bevestig per mail de offerte.

  De op te sturen offerte wordt eventueel aangevuld met vragen over je bouwproject. Na bevesting per mail start iTX BouwConsult met de BouwPlan Check. De doorlooptijd is gemiddeld 5 werkdagen of zoveel eerder als mogelijk.

  Aanvragen onafhankelijke BouwPlan Check

  Vraag nu een onafhankelijke BouwPlan Check aan. De prijs is afhankelijk van de grootte van de woning en wordt hieronder getoond. Getoonde prijzen zijn exclusief 21% btw. Om een BouwPlan Check uit te voeren vragen wij u de tekeningen in bijvoorbeeld pdf formaat aan ons toe te sturen. Nadat deze door ons zijn ontvangen en bruikbaar geacht worden en de opdrachtbevestiging akkoord is start iTX BouwConsult met de BouwPlan Check.

  Grootte in m³ Prijs
  0-500 € 295,00
  500-750 € 347,75
  750-1000 € 400,50
  1000-1250 € 453,25
  meer dan 1250 op aanvraag

  Wel goed geld terug garantie, nou ja, bijna dan. Mocht het ingestuurde bouwplan voor de BouwPlan Check van zeer goede kwaliteit zijn dan ontvangt u van ons geen factuur!

  Recensies

  Ik was stom verbaast wat er allemaal uit de BouwPlan Check gekomen is. Dat had ik gewoonweg niet verwacht.

  Andre P. Amsterdam
  Wij dachten dat we het allemaal zelf wel wisten. Dat we begrepen wat er allemaal op de tekeningen stond. Niet dus, uit de BouwPlan Check kwamen tal van aandachtspunten naar voren.

  Fam. Tom en Els K. Vlaardingen
  Mijn architect was niet blij met de BouwPlan Check. Maar toen ik hem met de inhoud confronteerde ging hij wel nadenken. Het waren vooral zaken die hij als ontwerper toch wel had moeten zien. Achteraf gaf hij toe dat het plan met de BouwPlan Check beter geworden is.

  Hans van Z. Haren
  Ik had altijd al twijfels bij het ontwerp van de aannemer. Als mijn vrouw een opmerking had, wuifde de aannemer dit steeds weg. Iedere keer hoorden wij dat de aannemer al zo vaak zulke huizen gebouwd had en er nooit problemen mee gehad heeft. Toen wij de BouwPlan Check binnen kregen schrokken wij ons levenloos. Erg veel opmerking van praktische aard, maar ook goede tips. Uiteindelijk hebben wij het ontwerp gekregen wat wij wilden, dankzij de BouwPlanCeck

  Karel en Anja de V. Veghel
  Wij twijfelden lang of wij een BouwPlan Check wilden doen, je maakt toch weer kosten. Achteraf hadden wij het nog veel eerder moeten doen, de paar euro’s die je voor een BouwPlan Check betaald staan in geen enkele verhouding tot het zeer positieve resultaat dat het heeft op het uiteindelijke ontwerp. Ik beveel het een ieder ten zeerste aan om een BouwPlan Check uit te laten voeren.

  Fam. Alphons P. Arnhem
  Het helpt echt als je een plan door deskundige buitenstaanders laat controleren. Uit de BouwPlan Check kwamen allerlei aspecten naar voren die in het ontwerpproces al helemaal niet meer opvielen. Fijn dat die zaken nu wel opgelost zijn, dankzij de BouwPlan Check.

  Vivian D. Almere