Werkplek Productiviteit Optimalisatie

Mensen werken gemiddeld 8 uur per dag, 200 dagen per jaar en met een beetje geluk zijn ze 40 jaar actief. Dat maakt dat een medewerker zomaar even 64.000 uur werkt. Hij of zij werkt op een plaats, aan een bureau of aan een machine. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat die plek optimaal is. Vanzelfsprekend wil helaas nog niet zeggen dat het in de werkelijkheid ook zo is.

De werkplek

werkplek advisering

Wij zien vanuit ons beroep als bouwconsultant veel ondernemingen van binnen. We horen de directie en de managers praten over winst, over verbetering van productieprocessen. Lang wordt stil gestaan bij de aanschaf van bijvoorbeeld een machine. Talloze Excel sheets worden geproduceerd. Besparingen worden uitgerekend, de terugverdientijd wordt gecalculeerd. Wat wij ook zien is dat het productiedeel van het bedrijf veel aandacht krijgt. Maar wij zien ook dat op andere plaatsen niet zo kritisch gerekend wordt. Werkplekken die er niet uit zien, die niet bemoedigen om er wat van te maken. Rommelige werkplekken, chaotische werkplekken, koude werkplekken, tochtige werkplekken. Kortom, daar waar het om de werkplek gaat schiet het nog op veel plaatsen tekort, terwijl hier juist een winstpotentie ligt.

Maar wat levert het dan op?

Bij de aanschaf van machines kun je snel uitrekenen wat de terugverdientijd van de investering is. Een machine kun je in kwantiteiten uitdrukken, zoveel eenheden per uur. Wat nu, als we gaan becijferen wat de productiviteitsstijging is van medewerkers die tevreden zijn over hun werkplek. Wat levert het op?

De productiviteitswinst van een medewerker op een prettige werkplek kun je feitelijk niet becijferen, je kunt het wel ‘aanvoelen’. Als een medewerker het naar zijn zin heeft, zich niet irriteert of ergert dan is dat per definitie positief. Maar wat is een prettige werkomgeving eigenlijk, wat verstaan we eronder? Misschien werkt het omgekeerd beter, wanneer is een werkplek niet prettig? Een werkplek is niet prettig als:

werkplek advisering
  • het klimaat te wensen overlaat
  • de werkomgeving rommelig is
  • de werkomgeving lawaaiig is
  • het sanitair verouderd is
  • de koffie niet lekker is
  • de kantine een rotzooitje is

Deze lijst is met gemak nog wat langer te maken, praktijk voorbeelden genoeg. Het is als een open deur in trappen, maar als de medewerkers niet in een prettige werkomgeving werken waarom zouden ze dan een maximale prestatie leveren? Met andere woorden, ergernissen verlagen de productiviteit en dus de winstgevendheid van de onderneming. Het omgekeerde is dan ook waar. Als er sprake is van een geoptimaliseerde werkomgeving dan de medewerker beter functioneren en zal de productiviteit stijgen.

Werkplek Productiviteit Optimalisatie

Het totale proces om tot verbetering van de werkplek te komen noemen we bij iTX BouwConsult: ‘Werkplek Productiviteit Optimalisatie’ (WPO). Werkplek Productiviteit Optimalisatie is niet iets dat je in een keer moet willen uitvoeren, juist niet zelfs. Wie planmatig te werk gaat kan de investering beperken en veel sneller bereiken dat de medewerkers tevreden zullen zijn.

Werkplek Productiviteit Optimalisatie houdt meer in dan alleen kijken naar de werkplek. iTX BouwConsult inventariseert de gehele omgeving waarin mensen werken. Hoe is bijvoorbeeld de routing in de onderneming, Is er sprake van een eenheid in vormgeving, is het klimaat acceptabel, is de werkplek een plek waar je graag naar toe gaat. Wat is het verlichtingsniveau?

Werkplek Productiviteit Optimalisatie is een totaal van beïnvloedende aspecten. Vandaar dat wij eerst een analyse maken van de werkomgeving. Daarvan maken we een zogenaamde nulmeting. Vervolgens kijken we naar mogelijke oplossingen. Ook zetten we die oplossingen gezamenlijk met de directie uit in een behapbaar tijdpad. Dat alles vatten we in een WPO rapportage samen.

Wat kost Werkplek Productiviteit Optimalisatie?

werkplek advisering

Werkplek Productiviteit Optimalisatie vraagt uiteraard een investering. Met de kennis die iTX BouwConsult heeft van bouwkosten is het gemakkelijk voor iTX om een totaal investeringsplan te presenteren. Bij voorkeur in de vorm van een menu a la carte.

Hoe kunnen we Werkplek Productiviteit Optimalisatie beginnen?

De eerste stap is om een afspraak te maken met de adviseur van iTX BouwConsult. In een eerste meeting krijgen we dan een indruk van de onderneming en vormen we een eerste oordeel. Vandaar uit maken we een plan van aanpak. De eerste stap naar het verhogen van de productiviteit begint met een druk op de knop. Wij bellen dan en maken met u een afspraak. Een snellere stap naar het verhogen van de productiviteit bestaat niet.

Wilt u meer weten over Werkplek Productiviteit Optimalisatie? Maak dan een vrijblijvende afspraak.