BouwConsultancy

De accountant heb je nodig voor het cijferwerk maar voor alle bouwgerelateerde zaken heb je een Bouwconsultant. BouwConsultancy is een verzamelnaam van nagenoeg alle advieswerkzaamheden die wij als iTX BouwConsult verrichten.

Voor wie

bouwadvies

Voor iedereen die een gebouw heeft, denk aan bedrijven, de industrie, ondernemingen met een kantoor, beleggers met gebouwen in de portefeuille, aannemers, woningcorporaties, zorginstellingen, gebouwontwikkelaars. iTX BouwConsult adviseert aan alle partijen waar onroerend goed een rol speelt.

Adviesgebieden

BouwConsultancy omvat een breed gebied. Van advisering over kleine ondergeschikte gebouwaanpassingen tot en met complete verbouwplannen. Maar ook advisering rondom nieuwbouw, bedrijfsverplaatsing of gebouwonderhoud.

De verduurzaming van de bestaande bedrijfshuisvesting is tegenwoordig een gebied dat steeds meer in de belangstelling komt. Ondernemingen worden zich bewust van hun maatschappelijke verantwoording. Maar ook de bewustwording dat het eigen klimaat binnen de onderneming optimaal moet zijn, leidt ertoe dat ondernemers een beroep op onze advisering doen. iTX BouwConsult is voor ondernemingen actief in onder andere de volgende diensten:

 • Bouwkosten controle
 • Verduurzaming van bedrijfshuisvesting
 • Werkplek Productiviteit Optimalisatie (WPO)
 • BIM
 • Logistieke logica
 • Ontwerp en planvorming

Bouwkosten controle

Iedereen die met bouwplannen in de weer is weet dat er vroeg of laat een controle van bouwkosten plaats moet vinden. iTX BouwConsult controleert voor u aannemersbegrotingen. Screent deze op juistheid. Daarnaast ondersteunen wij opdrachtgevers bij de onderhandelingen met de aannemer op basis van de door ons gecontroleerde aannemersofferte.

Verduurzamen van de bedrijfshuisvesting

bouwadvies

Bedrijven zijn vaak gehuisvest in oudere gebouwen. Met het begrip oud duiden wij al gebouwen uit de jaren 1970 en 1980. Pas eind jaren 90 is er werk gemaakt om gebouwen serieus te isoleren.

In veel ondernemingen is de gebouwkwaliteit nooit een onderwerp van bespreking geweest. Opvallend hoge energielasten gemeld door de boekhouder dwingt de onderneming na te denken over een plan van aanpak. Maar met alleen een energiezuinige cv installatie ga je de hoge energierekening niet te lijf. Daarvoor zal ook gekeken moeten worden naar onder andere de schil van het gebouw.

De vraag komt direct naar boven of de investering in een verduurzaming van de gebouwschil wel verstandig is. Het is een kosten baten analyse. iTX BouwConsult ondersteund de opdrachtgever bij de advisering rondom het thema verduurzamen. iTX BouwConsult presenteert mogelijke oplossingen in heldere investeringschema’s op basis waarvan de opdrachtgever beslissingen kan nemen.

Bij de aanpak van bedrijfshuisvesting wordt veel gekeken naar het verlagen van de energielasten. Dat wordt zeker bereikt, maar een bijkomend voordeel is dat de energiezuinige maatregel ook leiden tot een aangenamer binnenklimaat.

Werkplek Productiviteit Optimalisatie

bulo

Steeds meer bedrijven ontdekken de inzet voor iTX BouwConsult om de aanwezige werkplekken te optimaliseren. Daarbij komen tal van aspecten aan de orde. Daar waar de werkomstandigheden te wensen overlaat, is het uitermate zinvol om een gesprek met ons aan te gaan over verbeteringen. Verbetering betekent dat er niet alleen geïnvesteerd wordt, maar ook dat de er een productiviteitstijging te realiseren valt. Zo wordt voorkomen dat ontevreden medewerkers gaan klagen, anderen in dat proces meetrekken en zo minder productief zijn. Werkplek Productiviteit Optimalisatie is een investering die terugverdiend wordt met minder ziekteverzuim en hogere productiviteit. Vraag daarom alleen al een vrijblijvend gesprek met onze adviseur aan.

Bouw Informatie Model (BIM)

Daar waar we vroeger werkten met CAD programma’s werken we nu met BIM ( bouw informatie Model) In wezen worden de ouderwetse tekeningen met BIM een slim informatiemodel in de computer. Dit informatiemodel wordt aangestuurd vanuit verschillende databanken. Het informatiemodel kan op tal van verschillende wijzen worden getoond, als 3D model, als 2D tekening en als doorsnede. In het informatiemodel zijn een groot aantal gegevens opgeborgen waardoor het mogelijk wordt om bijvoorbeeld een gebouwonderhoud schema te produceren. In traditionele tekeningen vind uitwisseling plaats op dxf formaat. Bij BIM geschiedt dit door Industry Foundation Classes (IFC; ISO16739) voor objectgerelateerde informatie, International Framework for Dictionaries (IFD; ISO 12006-3) voor productgerelateerde informatie en Information Delivery Manual (IDM) voor proces gerelateerde informatie. De kracht van BIM is gelegen in de strakke internationale uitwisselingsafspraken. Hierdoor is een gebouw ingebracht in BIM voor alle disciplines in de bouwkolom benaderbaar.

BIM

Wat betekent dit nu voor bedrijven en eigenaren van veel onroerend goed. Voor bestaande gebouwen is het interessant om de oude tekeningen om te zetten in een BIM omgeving. Hiermee komt veel informatie beschikbaar naar de organisatie. Het betekend ook dat de facility manager de beschikking krijgt over een intelligent informatie model van waaruit hij tal van gegevens kan halen.

Het spreekt voor zich dat nieuwbouw standaard wordt ingebracht in BIM, vanaf het eerste begin benut je de voordelen van het Bouw Informatie Model.

De voordelen van BIM voor nieuwbouw (en gedeeltelijk bestaande bouw)

 • Toename van integrale informatie
 • Kostenbewaking vanuit het informatiemodel
 • Ruimtelijk beeld van het project
 • Planning koppelen aan het model
 • Verbetering communicatie
 • Meerjaren onderhoudsplan
 • Faalkosten worden drastisch gereduceerd

De investering in BIM wordt terugverdiend door de grote schat aan informatie die aan het model toevertrouwd kan worden. Dit overstijgt verre het ouderwetse tekeningen nivo. Met BIM wordt alle relevante informatie ruimtelijk inzichtelijk. Denk aan de complete machine opstelling, waarbij gegevens, onderhoudsstaat en leeftijd ingebracht wordt. BIM heeft veel voeten in de aarde, dat ontkennen wij niet, maar voor bijna iedere organisatie, klein of groot heeft BIM toegevoegde waarde. Leer er meer over en maak vrijblijvend een afspraak met ons.

BIM is de niet meer weg te denken uit de dagelijkse bouwpraktijk.

Logistieke Logica

Een vliegveld is een schoolvoorbeeld van een gebouw en infrastructuur waar de logistiek optimaal logisch ontworpen is. Daar zijn de passagierstromen als uitgangspunt genomen en zo ontstaat een vliegveld in optima forma. Bedrijven hebben niet een zodanig mooie droomstart. Men is ooit ergens begonnen, door de jaren heen langzaam gegroeid, af en toe verbouwd en weer verder gegroeid. Gaandeweg zijn ‘onhandigheidjes’ in de logistieke routing als de waarheid aangenomen. De medewerkers schikken zich daarin, de directie ontgaat dat er langzaamaan onnodige kosten ontstaan door de onlogische logistiek.

iTX BouwConsult heeft niet de kennis om de bedrijfseigen producten te maken, maar wel het vermogen om op afstand naar het productieproces te kijken. Naar de wijze waarop intern de goederen stromen zijn georganiseerd. Zo vallen ons zaken op die de interne medewerkers niet meer zien omdat ze er teveel mee vergroeid zijn. Waarbij wij het gebouw zelf niet als een hard gegeven zien. Bijna altijd valt er in de totale interne logistiek iets te verbeteren. En iets betekend in termen van de onderneming: Winst. De oplossing van de interne logistiek is iedere keer weer een uniek vraagstuk, verbonden aan de onderneming, verbonden aan het product van die onderneming en bepaald door de gebouwschil. Geïnteresseerd in een paar vreemde ogen die na een korte studie een schets geven van een oplossingsrichting voor uw onderneming? Maak nu een afspraak met iTX BouwConsult.

Ontwerp en planvorming

BHT

Zodra er gedachten zijn over verbouw, nieuwbouw of verduurzamen van de buitenschil dan is een ontwerp een vereiste. iTX BouwConsult heeft haar eigen architecten in dienst die kunnen bogen op jarenlange ervaring. Meedenken met de opdrachtgever, maar gelijktijdig zelfstandig blijven denken over dat wat gevraagd wordt, leidt tot goed uitgekristalliseerde bouwtekeningen en architectonisch verantwoorde gebouwgevels.
Zijn er bouwkundige problemen laat dan een van onze adviseurs langskomen. Onze bouwkundigen zijn getraind om te zoeken naar de oorzaak van problemen. Denk bijvoorbeeld aan tochtproblemen, lekkages, ongewenste scheurvorming. Ons advies is om niet te snel de aannemer het probleem op te lossen, te vaak zien wij dat dan er korte termijn oplossingen gekozen worden, de oorzaak, het dieperliggende probleem blijft dan vaak bestaan. Na verloop van tijd komt het probleem dan weer terug.

Wilt u meer leren over wat iTX BouwConsult voor u kan betekenen maak dan per omgaande een vrijblijvende afspraak.