Haalbaarheidsanalyse

Als opdrachtgever is het vaak lastig om te zien welke potentie een gebied in zich heeft. Doordat wij met tal van nieuwbouwplannen en gebiedsontwikkelingen bezig zijn geweest, heeft iTX BouwConsult door de jaren heen, mogelijkheden leren zien waar anderen juist problemen ervaren. Wij staan tussen ontwikkelaar en opdrachtgever in en ontwikkelen een visie op het gebied. Dat kan doordat wij over een breed denkkader beschikken; kennis hebben van architectuur; ruime ervaring met bouwkosten en gevoel voor commercie.

Crisis

De economische crisis van de afgelopen jaren zet de bouwopgaaf voor de komende decennia naar haar hand. Meer uitbreidingslocaties, meer renoveren en hergebruiken van bestaande gebouwen en gelijktijdig minder grootschalige nieuwbouwlocaties.

Maar niet alleen de crisis veranderd de bouwopgaaf. Denk ook aan de sterke opkomst van webwinkels, hierdoor zullen de stadscentra ingrijpend worden gewijzigd, doordat het benodigde winkelarsenaal zal slinken. Kleine en grootschalige ingrepen zullen de stedenbouwkundige agenda domineren. Gemeenten, ontwikkelaars, grondeigenaren en architecten zullen hun handen vol hebben aan deze nieuwe vaak versnipperde gebiedsontwikkeling. In dit soort situaties zijn haalbaarheidsanalyses uiterst gewenst.

Een Haalbaarheidsanalyse die snel en inzichtelijk antwoord geeft op de vraag: Doen of Laten?

Economisch vraagstuk met een ruimtelijke component

Opdrachtgevers van nu willen snel inzicht in de haalbaarheid van potentiële planontwikkelingen. Onderzoek naar inbreidingslocaties, studies naar gebiedsontwikkelingen, oordelen of herbestemmen van kantoorlocaties zinvol zijn, alle genoemde voorbeelden (en dit zijn er nog maar een paar) zijn in de kern vraagstukken die te herleiden zijn tot een economisch vraagstuk met een sterk ruimtelijke component.

Daarvoor is specifieke kennis noodzakelijk. Kennis van de totale kosten, waaronder de bouwkosten, in relatie tot de ruimtelijke mogelijkheden. iTX BouwConsult heeft architecten in dienst die in staat zijn om die ruimtelijke invulling letterlijk te visualiseren, lees; het verbeelden van de mogelijkheden, zien wat anderen nog niet zien. Daarnaast hebben wij binnen iTX BouwConsult, ruime expertise om snel en efficiënt ruimtelijke programma’s door te rekenen.

Vervolgens maken we gebruik van de RevenueCostModel (RCM) methode om gedetailleerd inzicht te verschaffen in kosten en opbrengsten. Deze totale kosten zetten we in de RCM af tegen de opbrengsten. Zo kunnen snel en efficiënt meerdere modellen tegen elkaar afgezet worden.

Voor de opdrachtgever biedt dit het juiste inzicht om verstandige beleidskeuzes te maken.

Voor wie

Haalbaarheidsanalyses zijn voor iedereen die met een ontwikkeling te maken heeft met planontwikkelingen. Waarbij het erg belangrijk is om, wanneer een ontwerp of plan zich nog in een vroeg ontwerpstadium bevind, te beoordelen of het plan überhaupt haalbaar is en of bepaalde wijzigingen tot een beter resultaat zullen leiden.

RevenueCostModel (RCM)

De afgelopen 15 jaar hebben onze medewerkers constant gewerkt aan het verfijnen het RevenueCostModel (RCM). Waarbij steeds als uitgangspunt heeft gediend dat we met RCM adequaat kunnen reageren op vragen uit de markt. Opdrachtgevers hebben een locatie op het oog, maar dan willen ze ook direct weten waar ze aan toe zijn, zeker als er een aankoopbeslissing aan verbonden is. Daar is RCM op ingericht.

Plan van aanpak

Een Haalbaarheidsanalyse begint bij een onderzoek van de locatie. Uiteraard luisteren we naar wat de opdrachtgever in gedachte heeft, maar wij vormen gelijktijdig ook onze eigen visie op het gebied. Met de opdrachtgever bespreken we dan de eerste ideeën. Daarna volgt een uitwerking in ruimtelijke zin. Het ruimtelijke model verschaft inzicht in wat mogelijk is, we praten dan ook over gewenste kwantiteiten. Denk aan het aantal appartementen of woningen, oppervlakte van commercieel verhuurbare meters etc.

Vervolgens gaat deze als input in ons RevenueCostModel. Binnen RCM volgt dan een iteratief proces waarbij wij meerder modellen uitwerken. Als snel vallen bepaalde concepten af terwijl anders juist een voorkeursrichting aangeven.

Het geheel van ruimtelijke voorstellen en de daarbij behorende haalbaarheidsanalyse wordt gepresenteerd aan de opdracht gever.

Wilt u meer weten over het maken van een haalbaarheidsanalyse op uw locatie, maak dan nu vrijblijvend aan afspraak.