Vooruitzichten voor 2020

Wat gaat 2020 voor de bouwsector brengen? Het CBS begon het nieuwe jaar met het persbericht dat de bevolkingsgroei met 132.000 is toegenomen tot 17,4 miljoen inwoners. Zetten we deze bevolkingsgroei af tegen de zeer matige bouwproductie van 56.000 huizen in 2019 dan voorspelt dat weinig goeds.

Eerst even een zijstapje, in Nederland staan om en nabij 7.900.000 huizen. Stel elk huis wordt na 100 jaar gesloopt, dan moeten we 79.000 huizen per jaar vernieuwen (of bouwen) om de voorraad op peil te houden. In dit bouwvolume zit geen enkele ruimte voor groei van het woning aantal. De aanname van 100 jaar voor een woning is erg optimistisch, een gemiddelde woning zal ergens na 60 tot 70 jaar gesloopt worden. Zetten we dit gegeven af tegen de productie van 2019 dan zien we gelijk dat er, om alleen al de voorraad op peil te houden er veel te weinig woningen gebouwd worden. Links om of rechts om impliceert dit dat de komende jaren de druk op de Nederlandse woningmarkt verder gaat toenemen. Die druk vertaalt zich voor de bestaande woningmarkt in stijgende prijzen.

Kijken we naar nieuwbouwwoningen dan is het vinden van beschikbare bouwgrond de grote opgaaf. Nederland is een goed georganiseerd land. Er is bijna geen plek meer te vinden dat geen bestemming kent. Gebieden zijn aangemerkt voor woningbouw, als bedrijfsterreinen, voor sport- en recreatie, als landbouwgebied of als natuurgebied. Het anders bestemmen van een gebied is complexproces, immers vele belanghebbende willen hun zegje kunnen doen en doen dat ook. Dat leidt ertoe dat er lange procedures nodig zijn om veranderingen in de bestemmingen te krijgen.

In de jaren 2008 tot 2014 zat de bouw in de put. Er werd weinig gebouw. Na 2014 vindt er een inhaalslag plaats. Veel woningbouwprojecten lagen kant en klaar op de plank en het enige dat nog diende te gebeuren was het bouwen zelf. Dat leiden in korte tijd tot een piek in bouwactiviteiten. Nu in 2020 zien we dat het vinden van een geschikte bouwlocaties steeds moeilijker wordt. Dat zal onvermijdelijk leiden tot een rem op het tempo vande bouwactiviteiten.

De prijsontwikkeling voor nieuwbouwwoningen zal haar weg naar boven blijven vervolgen. De lonen stijgen en er is een tekort aan gekwalificeerd personeel. Ook de materiaalprijzen blijven stijgen. Daarnaast is de verwachting dat we dit jaar nieuwe regelgeving tegemoet gaan zien over het Bijna Energie Neutraal Gebouw, ook wel BENG genoemd. Wederom een extra pakket aan eisen dat de prijs van de woning zal doen stijgen.

Kort samengevat ziet iTX BouwConsult het jaar 2020 met vertrouwen tegemoet, maar voorziet wel een doembeeld dat de bouw zichzelf uit de markt aan het prijzen is. Ergens keert de wal het schip.