Bouwen in het westen of toch elders?

De Randstad is booming. Het kleine beetje nog aanwezige groen verdwijnt in hoog tempo, om plaats te maken voor woningen, wegen, kantoren en industrie. Om het groen toch weer teug te krijgen worden groene daken geadviseerd. Een doekje voor het bloeden. Kan het anders? Ja! zegt iTX BouwConsult. Waar in Amsterdam de prijzen de pan uit rijzen is in Delfzijl een gebrek aan woningzoekenden. Er is een overschot aan betaalbare woningen en er is daarnaast ruimte genoeg. Ook Den Helder zou best meer bewoners kunnen gebruiken. Het blijven zoeken naar bebouwingsmogelijkheden in de Randstad is onverstandig, de behoefte aan woningen kan daar niet opgelost worden. De gemeenten, de provincies en het Rijk zouden weer moeten denken als ir. C. Lely. De Afsluitdijk getuigde van een grootse visie. 

Terug naar het heden. Het ontbreken van snelle verbindingen naar plaatsen als Den Helder en Delfzijl maakt dat de druk op de Randstad te hoog is en in die regio's veel te laag. Een Hyperloop, of een snelle treinverbinding zoals we die in Japan kennen ontsluit dit soort rurale gebieden. Daarbij kan natuurlijk gebruik worden gemaakt van de Afsluitdijk. Het ontlast de Randstad en ontwikkeld Nederland veel meer in de breedte. Wie Europees denkt en daarnaar wil handelen, zorgt dat de snelle verbinding doorgetrokken wordt via Bremerhaven naar Hamburg. Dit lost niet alleen ons woningtekort op maar het maakt ook de weg vrij voor een grotere Europese ambitie. Een ambitie waarmee Nederland op een goede wijze verbonden is met alle belangrijke centra van Europa. Per trein of per auto.