Bouwkosten controle

Aannemersbegrotingen zijn complex en voor niet-deskundigen bijzonder moeilijk te doorgronden. Zijn de gehanteerde uurlonen juist? Mogen de opslagen voor Winst en Risico wel zo zijn? Waarom ook nog algemene bouwplaatskosten opgenomen in de begroting? En hoe laat zich de aannemersbegroting vertalen ten opzichte van vergelijkbare gebouwen? Veel zaken waar alleen een deskundige een oordeel over kan vellen. iTX BouwConsult controleert aannemersbegrotingen in de breedste zin van het woord. Met als doel dat u als opdrachtgever de juiste prijs betaalt.

Bouwkosten altijd onder controle

Bouwkostencontrole

Bouwkosten controleren vanaf de eerste stap tot en met de laatste oplevering. Alleen dan krijg je de bouwkosten altijd onder controle.

Na de eerst schets is het logisch om een controlerende begroting te maken. Komt het beschikbare budget wel overeen met de tekeningen van de architect? Zo niet dan zijn veranderingen nog eenvoudig door te voeren.

Na het definitieve ontwerp en voor de aanvraag van de omgevingsvergunning is het verstandig om een extra controle uit te voeren. Ter controle of het definitieve ontwerp nog op koers ligt, maar ook om te voorkomen dat de omgevingsvergunning wordt aangevraagd op basis van een niet haalbaar plan.

In grotere en complexere plannen is het verstandig om een directiebegroting te maken. Een directiebegroting kan als controlebegroting gebruikt worden bij de aanbesteding.

Als laatst de screening van de aannemersbegroting zelf. Dat kan doormiddel van een schouw, daarmee wordt inzichtelijk wat de kwaliteit van de aannemersbegroting is. Het kan ook door een volledige controle door te voeren.

Bouwkostencontrole bij de aanbesteding

Bouwkostencontrole

Bij een aanbesteding worden 3 tot 5 aannemers uitgenodigd om een prijs af te geven. Het is essentieel dat voorafgaand aan de aanbesteding veel werk gestoken wordt in de kwaliteit van de aangeleverde stukken. Is er een gedegen bestek of technische omschrijving aanwezig? Zijn de bouwkundige tekeningen volledig? Klopt de materialenstaat met de tekeningen en het bestek?

Als alle stukken voor de aanbesteding volledig zijn dan zal de kwaliteit van de aanbesteding goed zijn. De bouwkostenbegrotingen van de aannemers zijn dan onderling goed vergelijkbaar. Bij slechte kwaliteit van de aangeleverde stukken zullen de aannemers aannames moeten doen en dat leidt ertoe dat de onderlinge vergelijking complexer wordt.

iTX BouwConsult biedt verschillende diensten aan in dit traject. Van de controle van de aannemersbegroting, de screening van de aanbestedingsstukken op volledigheid, de productie van de technische omschrijving het bestek (STABU) en het organiseren van de aanbesteding zelf.

Bouwkostencontrole bij werken in bouwteam

Bij bouwteam constructies zit er feitelijk maar 1 aannemer aan tafel. In dat proces is het essentieel dat er een goede en betrouwbare open begroting op tafel ligt, dat geld zowel naar de opdrachtgever als naar de aannemer. iTX BouwConsult levert in dit traject diensten als het controleren van de aannemersbegroting ( op basis van een open begroting), de afstandsverklaring, de onderhandelingen op prijs met de aannemer en de gesprekken over de bouwkundige opbouw van het gebouw in relatie tot besparing van de bouwkosten.

Advisering aanbesteding of bouwteam

Bouwteam

In de volksmond is de aanbesteding veruit favoriet, maar is dat wel juist? Wat zijn de consequenties van een aanbesteding, wordt er wel eerlijk gerekend? Waarom wellicht toch werken in Bouwteam verband en zijn er ook mixvormen mogelijk?

De vraag of aanbesteden, of bouwteam de voorkeur heeft, is duidelijk project gebonden. Daarom adviseren wij altijd een gesprek met ons aan te gaan. Leer meer over de voor en nadelen van de verschillende prijsvormende methodieken.

Controle van de bouwkosten is altijd maatwerk en is sterk project afhankelijk, maar ook de begrotingsmethodiek van de aannemer bepaald wat en hoe wij de bouwkosten kunnen controleren.

Wilt u meer weten over bouwkostencontrole? Maak gebruik van ons aanvraagformulier en vraag offerte aan.

2018-03-G - 181 p