Bouwkosten controle

U laat een aannemer een begroting maken van het nieuw te bouwen huis en de uitkomst blijkt veel te hoog. Is nu de aannemer te duur, is het huis te groot voor uw portemonnee, of klopt de begroting van de aannemer inhoudelijk niet? Voor u nu een tirade gaat afsteken bij de aannemer over wellicht een te hoge bouwprijs, is het buitengewoon verstandig om eerst de aannemersbegroting te laten controleren.

Overgeleverd aan de aannemer, of juist niet?

Tijdens de prijsvorming laat de aannemer zich van zijn beste kant zien, vriendelijk, innemend, gastvrij, behulpzaam, inlevend. Gelijktijdig heeft de aannemer haast met de ondertekening van de contractstukken en weinig tijd om inhoudelijk, met u, over de begroting te praten. ”Komt allemaal wel goed” zegt de aannemer geruststellend.

Maar deze vriendelijke woorden maken u juist ongerust. Daar waar de aannemer haast heeft met het willen ondertekenen van de contracten, kunt u beter even pas op de plaats maken. Krijgt u wel het huis waar u voor betaald? Zijn de vele cijfers in de aannemersbegroting correct, en kloppen de opgegeven hoeveelheden wel met de tekeningen? Hoe zit het met het uurloon van de aannemer, is dat niet te hoog? En mag de aannemer wel zoveel algemene kosten in rekening brengen? Als leek is een begroting van een bouwbedrijf moeilijk te doorgronden. U wordt overvallen door een enorme hoeveelheid cijfers, begrippen en procenten.

Voorkom dat u bent overgeleverd aan de aannemer, laat een controle op de begroting uitvoeren. Een investering in een bouwkostencontrole betaald zich altijd terug. Het bewaken van de bouwkosten van bouwprojecten is in de basis niets anders dan voorkomen van uitgeven van onnodig geld. Kies voor deskundige ondersteuning door iTX BouwConsult. Zo weet je zeker dat je niet bent overgeleverd aan de mistige wereld van de aannemerij.

Controleren en beheersen van bouwkosten

Speciaal voor de particulier heeft iTX BouwConsult twee producten ontwikkeld om bouwkosten onder controle te krijgen en te houden. Ten eerste de QuickScan Bouwkosten, voor bouwplannen die zich in de ontwerpfase bevinden, en verder de ControleScan Bouwkosten, voor bouwprojecten waar al een aannemersbegroting voorhanden is.

QuickScan Bouwkosten

De QuickScan Bouwkosten is een snelle en betrouwbare methode om in een vroegtijdig stadium van de planontwikkeling de bouwkosten vast te stellen. Met de QuickScan Bouwkosten wordt voorkomen dat er te lang wordt doorgewerkt aan plannen die niet haalbaar zijn. Voor de QuickScan Bouwkosten zijn geen uitgewerkte tekeningen nodig. Een plattegrond en een idee hoe de gevels er uitzien, is vaak al voldoende. Wel is het noodzakelijk dat de schetsen op schaal getekend zijn, zodat de medewerkers van iTX BouwConsult de maten van tekening kunnen aflezen en meten.

ControleScan Bouwkosten

De ControleScan Bouwkosten wordt ingezet om een aannemersbegroting inhoudelijk te controleren. De aannemersbegroting wordt door de deskundige van iTX BouwConsult geanalyseerd, hierbij richten wij ons op de betekenisvolle begrotingsregels. Er wordt gekeken naar de gehanteerde inkoopsprijzen, naar de eenheidsprijzen, uurlonen, staartkosten, hoeveelheden, stelposten en andere opvallende zaken. Betreft het meerdere aannemersbegrotingen uit een aanbesteding dan volgt een onderling vergelijk, aangevuld met een advies welke aannemersbegroting in de ogen van iTX BouwConsult de betere is.

Voor het geven van een offerte voor het maken van een ControleScan Bouwkosten vragen wij u de aannemersbegroting naar ons toe te sturen. De prijs van de QuickScan Bouwksoten staat vermeld op deze pagina en is afhankelijk van het bouwvolume.

  Onderleggers Eindproduct
QuickScan Bouwkosten Minimaal handmatige schets van plattegrond en eventueel de gevels Bouwkostenbegroting op basis van elementen
ControleScan Bouwkosten Duidelijke plattegronden, gevels, doorsnede en materiaalomschrijving Controle van de aannemersbegroting op eenheidsprijzen, uurloon, staartkosten en hoeveelheden, stelposten en andere opvallende zaken

Onderhandelen met aannemers

Uit de bouwkostencontrole komen vaak verassende cijfers. Sommige aannemers tellen niet goed, andere vergissen zich in de hoeveelheid meters. Enkelen hanteren duidelijk afwijkende prijzen. Waarbij opgemerkt dient te worden dat het in alle situaties meestal meer en zelden minder is.

Bouwkosten controle tijdens de bouw

Bouwkosten controleren tijdens de bouw is greep houden op het meer- en minderwerk en zorgdragen dat wat contractueel wordt afgesproken ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Voorgeschreven materialen moeten ook daadwerkelijk geleverd worden. Begrippen als ‘of gelijkwaardig’ kan niet te pas en te onpas worden ingezet. In de onderhandelingen over de begroting kan de aannemer vervangende en gelijkwaardige materialen voorstellen. Is de bouw eenmaal aan de gang, dan zal uitgevoerd moeten worden wat afgesproken is.

Voorkomen van meerwerk

Naast de controle van de bouwkostenbegrotingen bieden wij ook de mogelijkheid van bouwkostencontrole tijdens de bouw. Wanneer het echte bouwen begonnen is, is het namelijk noodzakelijk om de opgave van meer- en minderwerk (toevoegingen en weglatingen in het bouwplan) van de aannemer, onderaannemers en installateurs streng te controleren. Wij hanteren de regel dat er zonder de schriftelijke toestemming van de opdrachtgever nooit sprake kan zijn van meerwerk. Op deze manier voorkomt u dat u onverwacht moet bijbetalen voor zaken waar nooit direct toestemming voor gegeven is. Ook zorg je er daarmee voor dat je geen overhaaste of ondoordachte beslissingen neemt, dat gebeurt namelijk wel wanneer je door de aannemer onder druk wordt gezet. Wij controleren tijdens het bouwproces of de aanbiedingen die de aannemer doet correct zijn en kloppen met wat we van te voren hebben afgesproken. Bouwkostencontrole tijdens de bouw wordt geleverd in combinatie met bouwbegeleiding.

QuickScan Bouwkosten, ControleScan aanvragen

De prijs van een QuickScan is afhankelijk van de grootte van de woning. Voor een goede offerte voor een ControleScan zullen wij u altijd vragen om de begroting van de aannemer aan ons op te sturen. De wijze waarop de aannemer een en ander heeft begroot is bepalend voor de hoogte van onze offerte.

Wilt u de aannemersbegroting door iTX BouwConsult laten controleren of wilt u meer weten over controle van de bouwkosten tijdens de bouw? Vraag dan nu een offerte aan.

2018-03-G - 1.034 p