Energiezuinige huizen

U weet vast wel dat ons energieverbruik thuis veel schadelijke invloed heeft op het milieu om ons heen. De overheid wil daar graag wat aan doen; daarom heeft zij gesteld dat in 2020 de zogeheten Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) van alle nieuw te bouwen woningen niet langer hoger mag zijn dan 0. Strengere isolatie eisen zullen dan van kracht gaan. Dit kan allemaal gerealiseerd worden door de huizenbouw te innoveren; energiezuinige huizen hebben de toekomst!

Meer isolatie

zonne energie

Een huis energiezuiniger maken, dat doe je door beter te isoleren. Geen dunne isolatieplaatjes meer, maar volledig geïsoleerde wanden. Woningen worden hierdoor natuurlijk wel duurder, maar de energielasten daarentegen zullen aanzienlijk lager worden! Hét voordeel van een energiezuinig huis.

Kierdicht bouwen

Naast beter isoleren is kierdicht bouwen ook een vereiste om echt energiezuining te kunnen bouwen, een dikke jas helpt namelijk niks als de wind er nog doorheen waait.

Als er kierdicht gebouwd wordt zal er ook extra aandacht moeten worden besteed aan de ventilatie, uiteraard met een WTW (warmte terugwin) systeem. Als de ventilatie in een kierdicht huis niet in orde is dan heeft dit zeer nadelige gevolgen voor de kwaliteit van wonen en kan dit zelfs schadelijk zijn voor de gezondheid.

Installatietechniek

Alle energie die nodig is in de woning kan duurzaam opgewekt worden. We hebben het dan over warmte, verlichting en stroomverbruik van apparatuur. Voor warmte kan gekozen worden voor een zonneboiler eventueel aangevuld met warmtepomp of elektrische naverwarming. Bij CPO projecten kan ook gekozen worden voor een centrale vorm van warmteopwekken, bijvoorbeeld door een gezamelijke warmtepomp, of door gebruik te maken van in de buurt aanwezige restwarmte van een fabriek. De elektra kan opgewekt worden met zonnepanelen. Let er bij het plaatsen van zonnepanelen wel op dat u zich goed laat informeren over welke soort en hoeveel zonnepanelen in uw specifieke situatie het beste is.