Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)

Ben je benieuwd naar wat CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) precies inhoudt en wat iTX BouwConsult voor jullie kan betekenen?

Wat is CPO eigenlijk?

CPO

Wanneer je zelfstandig een bouwproject wilt starten, komt daar veel bij kijken. Je moet een bestemmingsplanwijziging regelen, samen met een architect of bouwkundige een ontwerp maken, het prijsvormingstraject ingaan en de bouw begeleiden. Wanneer je al deze dingen met meerdere opdrachtgevers onderneemt, dan verdeelt dat de lasten.

Bij een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) werk je samen met andere particuliere opdrachtgevers aan één bouwproject. Meestal houdt dit in dat jij en je toekomstige buren samen een bouwblok of groep huizen laten ontwikkelen waar jullie in willen gaan wonen. Samen vormen jullie een zogenaamde vereniging zonder winstoogmerk en worden jullie de opdrachtgever richting de overige partijen, zoals bijvoorbeeld de aannemer en de architect.

CPO is in wezen projectontwikkeling door en voor particulieren. Waarbij de voordelen van de projectontwikkeling toevallen aan de particuliere opdrachtgevers.

Voordelen van particulier opdrachtgeverschap

Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) biedt veel voordelen. Door het schaalvoordeel kunnen betaalbare woningen gerealiseerd worden. De risico’s van het project worden over meerdere opdrachtgevers verdeeld. Het contact met je buren wordt vanaf dag 1 versterkt, omdat iedereen zich verantwoordelijk zal voelen voor de buurt die je met elkaar opzet. Bovendien kunnen jullie allemaal het huis en de buurt van je dromen realiseren. Samen met de mede-opdrachtgevers heb je inzicht en inspraak tijdens het hele proces. Samen ontwerpen jullie de buurt en zelf ontwerp je je eigen huis, of je doet dat samen met een architect. Dat geeft veel vrijheid en enorm veel voldoening wanneer het project voltooid is.

Het nadeel

Het grote nadeel van CPO is dat elke deelnemer zijn eigen wensen heeft die hij graag gerealiseerd ziet worden. En als iedereen zijn of haar eigen wensen heeft dan lopen de bouwkosten al snel uit de hand. Wanneer er dan geen ‘regisseur’ is, is er kans op veel onenigheid, misverstanden en ontsporing van het CPO project door te hoge bouwkosten. Bijna iedereen die begint aan het CPO neemt dan ook een externe adviseur in dienst. Wat je zeker moet vermijden is dat een van de medebewoners de rol van regisseur op zich gaat nemen. Dat geeft ongewenste belangenverstrengeling.

CPO of projectontwikkelaar

Onderstaand zijn de voordelen van een CPO ten opzichte van een nieuwbouwproject van een projectontwikkelaar uiteen gezet.

  Collectief particulier opdrachtgeverschap CPO Projectontwikkelaar
Inrichting eigen wijk Volledige invloed. Wordt samen met de gemeente opgezet. Geen invloed. Projectontwikkelaar bepaald.
Eigen wensen Veel ruimte voor eigen wensen. Oppassen voor teveel eigenwensen met kostenoverschrijding als gevolg. Beperkt ruimte voor eigen wensen. Vaak ook nog eens kosten verhogend.
Sturing van het proces Mits aanwezigheid van een externe regisseur verlopen de processen gesmeerd. Project ontwikkelaar stuurt het hele proces zelf aan.
Ontmoeten van toekomstige buren Gezamenlijke optrekken geeft van meet af aan een band met je toekomstige buurtbewoners. Afwachten waar de Project ontwikkelaar mee komt.
Bouwkosten CPO project is qua bouwkosten niet goedkoper. Behaalde voordelen komen ten goede van de bewoners Projectontwikkelaar kan lager bouwkosten afdwingen, maar dat kan de bouwkwaliteit benadelen en komt nooit ten goede aan de bewoners
Ontwerpvrijheid Groot. Samen met je eigen gekozen architect bepaal je zelf de uitstraling van je woning. Project ontwikkelaar zal architect inzetten voor de uitstraling, zodat het project ‘goed verkoopt’. Dat komt het totale plan niet altijd ten goede.

Wat kan iTX voor je betekenen?

iTX BouwConsult kent de gemeentelijke procedures op haar duimpje, kan omgaan met adviseurs en weet hoe een aannemersbegroting gelezen en gecontroleerd dient te worden. Door de jaren heen zijn wij bij veel projecten betrokken geweest waarbij CPO centraal stond en hebben wij veel ervaring opgebouwd met ‘People Management’. iTX kan jou en je partners helpen om jullie bouwproject te coördineren. Wij begeleiden, adviseren en controleren. Zo zijn jullie verzekerd van een goede samenwerking en een mooi resultaat naar ieders tevredenheid.

Inzet iTX BouwConsult bij CPO
Ontwerpen Als architect. iTX BouwConsult draagt zorg voor het inventariseren van de ruimtelijke wensen. Deze inventarisatie wordt vertaald in een stedenbouwkundig plan. Vervolgens wordt er een masterplan voor de woningen ontwikkeld. Met een menu a la carte kunnen de CPO deelnemers hun individuele woningen invullen.

De rol van architect kan nooit in samenhang met de rol van regisseur of bouwkosten controller worden ingevuld.
Bouwkosten controle iTX BouwConsult controleert aan de zijlijn de bouwkosten van, door externe architecten geproduceerde ontwerpen.
Aanbesteding iTX BouwConsult neemt de taak op zich om de aanbesteding aan te sturen, hierin draagt zij zorg voor het verkrijgen van meerder e bouwkostenaanbiedingen en daarna van de controle van de bouwkosten. Vervolgens wordt het project naar de aannemer gestart om te komen tto een bouwprijs vallend binnen het door de CPO deelnemers gestelde bouwbudget.
CPO regisseur iTX BouwConsult neemt de rol van regisseur op zich. In deze rol begeleidt iTX BouwConsult in algemene zin het gehele proces. Zowel ten aanzien van het aansturen van het ontwerpproces als ook de te nemen stappen richting gemeente en andere overheden. En als laatste er zorg voor dragen dat het project wordt aanbesteed en gebouwd.

Rollen binnen een CPO project

Binnen CPO projecten zijn meerdere rollen denkbaar. Als regisseur speelt iTX een bindende rol. Staat midden in het proces en stuurt partijen aan, maar zorgt ook dat de deelnemende opdrachtgevers in de kruiwagen blijven. Als Regisseur ben je op hoofdlijnen bezig.

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

iTX kan ook in de rol van controller ingezet worden. Meer aan de zijlijn greep op de bouwkosten houden. Dat kan in aanvang de zorg zijn voor goed onderbouwde cijfers om inzicht e geven in de totale kosten. Is de business case wel rond te krijgen. In een alter stadium spitst zich dat toe op het controleren van een of meerdere aannemersbegrotingen. En als laatst in de rol van onderhandelaar namens de opdrachtgevers.

Ben je geïnteresseerd in het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap? Maak dan een vrijblijvende afspraak met ons. Laat je informeren over de mogelijkheden die er zijn. Wij helpen jou en je partners graag op weg!