Bouwkundig tekenwerk

Wanneer u een woning, kantoor of bedrijfspand wilt bouwen heeft u nauwkeurige bouwkundige tekeningen nodig. Bouwtekeningen zorgen ervoor dat alles precies uitgevoerd word zoals u dat wilt. Een Schetsontwerp laat vooral zien hoe het gebouw er ongeveer uit moet zien, maar op een bouwtekening staat alle informatie die voor de bouw nodig is, zoals de dikte van de wanden, het isolatiemateriaal en hoe de verschillende bouwkundige aansluitingen uitgewerkt moeten worden.

bouwkundig tekenwerk

iTX BouwConsult heeft de kennis en ervaring in huis om uw schetsontwerp te vertalen in een goede bouwkundige tekening. Samen met u gaan we om tafel zitten om allerlei keuzes over materialen en afmetingen vast te leggen op papier. Door de jaren heen hebben wij gewerkt aan een keur van verschillende bedrijfsgebouwen, kantoren, musea, brandweerkazernes, overheidsgebouwen, appartementen, villa’s, boerderijen, vakantiewoningen, twee-onder-een-kappers, rijwoningen maar ook talloze verbouwingen van groot tot klein.

Jouw eisen en onze kennis

Met onze kennis van de Nederlandse bouwnormen (zoals het Bouwbesluit), regelgeving rondom bijvoorbeeld brandveiligheid, maatvoering en detaillering kunnen wij u helpen om uw eisen wat betreft materialen en duurzaamheid te realiseren. Bij het maken van een bouwkundige tekening moeten nog tal van beslissingen genomen worden die van grote invloed zijn op de realiseringskosten van je gebouw. Naast bouwkundige kennis is iTX BouwConsult thuis in de wereld van de bouwkosten.

Wij werken met Autodesk Revit waarmee tekenwerk ook altijd in 3d uitgwerkt wordt, hierdoor zijn wij in staat om eerder mogelijke problemen te ontdekken en op te lossen. Uiteraard leveren wij de tekeningen ook in 2d aan, zowel PDF als DWG behoren hierbij tot de mogelijkheden. Ook kunnen wij groot formaat plotten en de tekeningen op papier aanleveren.

Specifieke bouwkundige tekeningen

iTX BouwConsult biedt hulp bij het maken van specifieke tekeningen zoals:

  Omschrijving
Splitsingstekeningen Tekeningen horend bij een splitsingsakte conform het appartementsrecht. En verder conform eisen en voorschriften van het kadaster
Schetsontwerp Uitwerking schetsontwerp voorzien van plattegrondengevels en doorsnede.
Inmetingstekeningen iTX BouwConsult meet eventueel zelf in en zet daarna de gegevens op tekening
Terrein indeling Maken van terreinindeling voor diverse gebruiksmogelijkheden. Eisen afhankelijk van het gebruik.
Omgevingsvergunning Tekening volgens de WABO en conform het bouwbesluit. Kan op wens aangevuld worden met bouwbesluitberekeningen
Maatvoeringstekeningen Tekeningen die de maatvoering van een gebouw gedetailleerd weergeven.
Geveltekeningen Tekeningen van de gevel(s). Hierin kan bijvoorbeeld de lagenmaat worden vastgelegd, de peilmaatvoering en de koppenmaat.
Doorsnede tekeningen Doorsnede tekeningen zijn vaak een onderdeel van de geveltekeningen, maar deze kunnen in specifieke gevallen ook apart gemaakt worden.
Visualisaties iTX BouwConsult maakt gedetailleerde 3D visualisaties van zowel interieur en exterieur. Opgemerkt moet worden dat iTX BouwConsult waarde hecht aan de kwaliteit van haar visualisaties, het betreft hier geen bulk product.

Offerte aanvragen

iTX BouwConsult biedt hoogwaardig tekenwerk aan. Tekenwerk is voor iTX BouwConsult de weerslag van kennis van onze goed opgeleide medewerkers weergegeven door middel van een tekening. Een offerte voor tekenwerkzaamheden is altijd maatwerk. Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak.