Bouwkosten controle

U laat een aannemer een begroting maken van het nieuw te bouwen huis en de uitkomst blijkt veel te hoog. Is nu de aannemer te duur, is het huis te groot voor uw portemonnee, of klopt de begroting van de aannemer inhoudelijk niet? Voor u nu een tirade gaat afsteken bij de aannemer over wellicht een te hoge prijs is het buitengewoon verstandig om eerst de aannemersbegroting te laten controleren.

Overgeleverd aan de aannemer, of juist niet?

Tijdens de prijsvorming laat de aannemer zich van zijn beste kant zien, vriendelijk, innemend, gastvrij, behulpzaam, inlevend, etc. Gelijktijdig heeft de aannemer haast met de contracten en weinig tijd om inhoudelijk over de begroting te praten. ”Komt allemaal wel goed” zegt de aannemer. Daar waar de aannemer haast heeft met het willen ondertekenen van de contracten, kunt u beter even pas op de plaats maken. Krijgt u wel het huis waar u voor betaald? Zijn de vele cijfers in de aannemersbegroting correct, en kloppen de opgegeven hoeveelheden wel met de tekeningen? Hoe zit het met het uurloon van de aannemer, is dat niet te hoog? En mag de aannemer wel algemene kosten in rekening brengen? Als leek is een begroting van een bouwbedrijf buitengewoon moeilijk te doorgronden. U wordt overvallen door een enorme hoeveelheid cijfers en procenten. iTX BouwConsult controleert dagelijks begrotingen van aannemers. Een investering in een bouwkostencontrole betaald zich altijd terug. Het bewaken van bouwkosten van bouwprojecten is in de basis niets anders dan voorkomen van het uitgeven van onnodig geld. Kies voor deskundige ondersteuning door iTX BouwConsult. Zo weet je zeker dat je niet bent overgeleverd aan de mistige wereld van de aannemerij.

Controleren en beheersen van bouwkosten

Speciaal voor de particulier heeft iTX BouwConsult drie producten ontwikkeld, om bouwkosten onder controle te krijgen en te houden. Ten eerste de QuickScan Bouwkosten voor bouwplannen die zich nog in de ontwerpfase bevinden. Verder de BasicScan Bouwkosten en de DeepScan Bouwkosten voor bouwprojecten waar al een aannemersbegroting voorhanden is.

QuickScan Bouwkosten

De QuickScan Bouwkosten is een snelle en betrouwbare methode om in een vroegtijdig stadium van de planontwikkeling de bouwkosten vast te stellen. Met de QuickScan Bouwkosten wordt voorkomen dat er te lang wordt doorgewerkt aan plannen die niet haalbaar zijn. Voor de QuickScan Bouwkosten zijn geen uitgewerkte tekeningen nodig. Een plattegrond en een idee hoe de gevels er uitzien, is vaak al voldoende. Wel is het noodzakelijk dat de schetsen op schaal getekend zijn, zodat de medewerkers van iTX BouwConsult de maten van tekening kunnen aflezen en meten.

BasicScan Bouwkosten

De BasicScan Bouwkosten wordt ingezet om een aannemersbegroting te controleren. De aannemersbegroting wordt geanalyseerd, hierbij richten wij ons op de grotere en betekenisvolle begrotingsregels. Er wordt gekeken naar de gehanteerde inkoopsprijzen, naar de eenheidsprijs. Ook worden de staartkosten bekeken. Betreft het meerdere aannemersbegrotingen uit een aanbesteding dan volgt een onderling vergelijk met links en rechts een verdiepingsslag.

DeepScan Bouwkosten

In sommige gevallen volstaat een BasicScan Bouwkosten niet. Dan is de DeepScan Bouwkosten een uitkomst. Dit product is duurder omdat er een hogere tijdinvestering van iTX BouwConsult tegenover staat. Bij de DeepScan wordt gekeken naar manuren, normuren, hoeveelheden en aankoopprijzen. Verder word het uurloon gecontroleerd evenals de staartkosten.

Voor de prijs van de Basic- en Deepscan Bouwkosten vragen wij u de aannemersbegroting naar ons toe te sturen. Op basis hiervan geven wij een offerte af.

  Onderleggers Eindproduct
QuickScan Bouwkosten Minimaal handmatige schets van plattegrond en eventueel de gevels Bouwkostenbegroting op basis van elementen
BasicScan Bouwkosten Duidelijke plattegronden, gevels en een doorsnede en materiaalomschrijving Basiscontrole van de aannemersbegroting op eenheidsprijzen, uurloon, staartkosten en hoeveelheden
DeepScan Bouwkosten Uitgewerkte Plattegronden, gevels, doorsnede, technische omschrijving etc. Diepe Controle van de aannemersbegroting op normen, hoeveelheden, materiaalprijzen, uurloon, staartkosten en hoeveelheden.
Voor de prijs van de Basicscan Bouwkosten en Deepscan Bouwkosten vragen wij u de aannemersbegroting aan ons toe te sturen. Op basis hiervan geven wij een offerte af.

Onderhandelen met aannemers

Uit de bouwkostencontrole komen vaak verassende cijfers. Sommige aannemers tellen niet goed, andere vergissen zich in de hoeveelheid meters. Enkele schrijven met een ’vork’. Waarbij opgemerkt dient te worden dat het vrijwel altijd meer en zelden minder meters zijn. Maar ook de gehanteerde normen willen nog wel eens te veel in het voordeel van de aannemer uitpakken. Nadat de controle gereed is kunnen wij voor u met de aannemer om tafel gaan, eerst om te praten over de afwijkingen in de begroting en vervolgens om de onderhandelingen te voeren.

Onderhandelen is een spel en een vaardigheid. De fase waarin wij de begroting met de aannemer doorspitten op onjuistheden is net zo belangrijk voor een, voor beide partijen positieve uitkomst, als de onderhandelingen zelf. Vraag naar onze mogelijkheden voor de onderhandelingsfase.

Bouwkosten controle tijdens de bouw

Bouwkosten controleren tijdens de bouw is greep houden op het meer -en minderwerk en zorgdragen dat wat contractueel wordt afgesproken ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Voorgeschreven materialen moeten ook daadwerkelijk geleverd worden. Begrippen als ‘of gelijkwaardig’ kan niet te pas en te onpas worden ingezet. In de onderhandelingen over de begroting kan de aannemer vervangende en gelijkwaardige materialen voorstellen. Is de bouw eenmaal aan de gang, dan zal uitgevoerd moeten worden wat afgesproken is.

Voorkomen van meerwerk

Naast de controle van de bouwkostenbegrotingen bieden wij ook de mogelijkheid van bouwkostencontrole tijdens de bouw. Wanneer het echte bouwen begonnen is, is het namelijk noodzakelijk om de opgave van meer- en minderwerk (toevoegingen en weglatingen in het bouwplan) van de aannemer, onderaannemers en installateurs streng te controleren. Wij hanteren de regel dat er zonder de schriftelijke toestemming van de opdrachtgever nooit sprake kan zijn van meerwerk. Op deze manier voorkomt u dat u onverwacht moet bijbetalen voor zaken waar nooit direct toestemming voor gegeven is. Ook zorg je er daarmee voor dat je geen overhaaste of ondoordachte beslissingen neemt, dat gebeurt namelijk wel wanneer je door de aannemer onder druk wordt gezet. Wij controleren tijdens het bouwproces of de aanbiedingen die de aannemer doet correct zijn en kloppen met wat we van te voren hebben afgesproken. Bouwkostencontrole tijdens de bouw wordt geleverd in combinatie met bouwbegeleiding.

Eindafrekening na oplevering

Tussentijds en na afloop van de bouwwerkzaamheden volgt de afrekening van het meer- en minderwerk. iTX BouwConsult controleert dan de eindafrekening. Zo weet u zeker dat de prijs die de aannemer vraagt eerlijk en correct is. Met Bouwkosten bewaking van iTX BouwConsult voorkomt u dat na afloop van de bouw er voor de woning meer moet worden betaald dan dat het budget toelaat.

QuickScan Bouwkosten, BasicScan -en/of DeepScan Bouwkosten aanvragen

De prijs van een Quickscan is afhankelijk van de grootte van de woning. Voor een goede offerte voor een BasicScan of een DeepScan Bouwkosten zullen wij u altijd vragen om de begroting van de aannemer aan ons op te sturen. De wijze waarop de aannemer een en ander heeft begroot is bepalend voor de hoogte van onze offerte.

Wilt u de aannemersbegroting door iTX BouwConsult laten controleren of wilt u meer weten over controle van de bouwkosten tijdens de bouw? Vraag dan nu een offerte aan.

2014-10-G - 302

Woningconcepten Bouwkosten Bouwkundig tekenwerkEnergiezuinige huizen Bouwkosten controle Schetsontwerp
Passiefhuizen Bouwkosten Bouwkundig tekenwerk
Recreatiewoningen QuickScan Bouwkosten BouwPlanCheck
  SloopBouwAdvies  
     
     
Contact

Contactgegevens
Informatie aanvragen
Offerte aanvragen
Afspraak maken
Vergunningen Visualisatie OverigOmgevingsvergunning Bezonningsstudie Bouwbegeleiding
Bestemmingsplanwijziging 3D Visualisatie Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
    Technische omschrijving
Algemene voorwaarden Workshop Bouwen


Zelf je huis verbouwen
Download DNR 2011 Workshop Ontwerp Je Eigen Huis Kavelprijzen
     
iTX BouwConsult BV

Gevestigd te Rijssen
T: 0548-530 825
E: info@itx-bouwconsult.nl
 

 
Inloggen...